Đạo Tin lành

Kính Chúa, yêu người 

Xem với cỡ chữ
Đạo Tin lành được các nhà nghiên cứu cho rằng truyền vào Việt Nam từ thế kỷ XVII, nhưng công cuộc truyền giáo thực sự được đẩy mạnh vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Dấu mốc hình thành tổ chức đầu tiên vào năm 1911 ở Đà Nẵng được xem là mở đầu lịch sử của đạo Tin lành ở Việt Nam. Năm 1927 tổ chức Tin lành của người Việt Nam được thành lập với tên gọi ban đầu là Hội Tin lành Đông Pháp, năm 1945 đổi tên là Hội thánh Tin lành Việt Nam.
Nguồn: Hội thánh Tin lành Hà Nội
Nguồn: Hội thánh Tin lành Hà Nội

Sau hơn 40 năm truyền đạo, từ năm 1911 - 1954, cả nước có khoảng 60.000 tín đồ, 132 mục sư, truyền đạo cùng 154 chi hội. Sau Hiệp định Geneve (1954), đất nước bị chia cắt, giáo hội Tin lành chia thành 2 tổ chức là Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) và Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) kéo dài cho tới hiện nay.

Tháng 4.1955 đã diễn ra Đại hội đồng địa hạt Bắc kỳ với khoảng 200 đại biểu để bàn công việc của hội thánh trong hoàn cảnh miền Bắc đã độc lập, mục sư Dương Tự Ấp làm chủ nhiệm địa hạt. Tuy Đại hội đồng mang tính chất địa hạt nhưng được coi là Đại hội đồng lần thứ nhất của Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc). Trụ sở của giáo hội đặt tại Nhà thờ số 2 Ngõ Trạm, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) là thành viên của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hoạt động theo đường hướng tiến bộ "Kính Chúa và yêu nước". Giai đoạn từ 1954 - 1975, nhiều bà con tín đồ tham gia các phong trào cách mạng góp phần bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, có những tín đồ, chức sắc được Nhà nước tặng thưởng những danh hiệu, Huân huy chương cao quý như mục sư Bùi Hoành Thử, mục sư Hoàng Kim Phúc, liệt sĩ Âu Trọng Cừ…    

Đại hội đồng lần thứ 32 năm 2004 đã tu chỉnh Điều lệ cho phù hợp với bối cảnh mới trên cơ sở kế thừa truyền thống đường hướng "Kính Chúa, yêu người".

Hiện nay theo thống kê ở Việt Nam có trên 1 triệu người theo đạo Tin lành với gần 100 tổ chức, hệ phái, nhóm Tin lành khác nhau. Đã có 9 tổ chức Tin lành được Nhà nước công nhận về mặt tổ chức, số còn lại thường được gọi là hội thánh, nhóm Tin lành tư gia với số lượng từ vài trăm cho đến vài nghìn tín đồ.

Đạo Tin lành lấy Kinh thánh làm nền tảng giáo lý, và không tin tưởng những điều nào ngoài Kinh thánh. Đây là tôn giáo đề cao lý trí trong đức tin, cho rằng sự siêu rỗi chỉ đến bởi đức tin và không quan trọng nghi lễ.

Ngọc Hà