Kiện toàn lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND tỉnh Quảng Nam 

Xem với cỡ chữ

Tại Kỳ họp thứ 19 được tổ chức sáng 20.11, HĐND tỉnh đã bầu ông Trần Xuân Vinh giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Hồng Quang giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các đại biểu cũng đã thông qua 6 nghị quyết khác, đáng lưu ý là các nghị quyết quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung giai đoạn 2021-2025; phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện giai đoạn 2021-2025 nhằm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách trong kế hoạch tài chính, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2021-2025), bảo đảm phân bổ, sử dụng nguồn lực công công bằng, minh bạch, đúng mục đích và hiệu quả, tăng tính chủ động, trách nhiệm cho chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ.

 

 

 

Tin, ảnh: THANH HIỀN