Hải Phòng

Kiện toàn chức danh lãnh đạo HĐND và UBND thành phố 

Xem với cỡ chữ

Sáng 10.11, HĐND thành phố đã tổ chức Kỳ họp thứ 15 (kỳ họp chuyên đề) kiện toàn nhân sự HĐND và UBND thành phố.

Phát biểu tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành nhấn mạnh, HĐND thành phố sẽ xem xét quyết định việc miễn nhiệm các chức danh: Trưởng ban Đô thị HĐND; Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND; đồng thời bầu bổ sung Trưởng ban Đô thị HĐND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND thành phố. Việc sắp xếp, kiện toàn nhân sự là công việc quan trọng, với mục đích là xây dựng bộ máy lãnh đạo Đảng, chính quyền đồng bộ, vững mạnh, thống nhất, đoàn kết, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố trong giai đoạn mới.

Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng các đại biểu vừa được miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh HĐND và UBND thành phố
Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng các đại biểu vừa được miễn nhiệm, bầu bổ sung các chức danh HĐND và UBND thành phố

Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành đề nghị các đại biểu HĐND thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân thành phố, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn những đại biểu thật sự tiêu biểu, có đủ tiêu chuẩn, trình độ, năng lực, bản lĩnh để đảm nhận các trọng trách trong bộ máy chính quyền thành phố; góp phần đáp ứng yêu cầu đổi mới lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã đề ra.

Tại kỳ họp, với sự tín nhiệm cao, ông Lê Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng được bầu giữ chức Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Các ông: Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện An Dương và Nguyễn Đức Thọ, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải đã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng thời, kỳ họp tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố đối với các ông, bà: Nguyễn Hoàng Long, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Thị Thu, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ; Bùi Hùng Thiện, Ủy viên Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố; Trần Anh Cường, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Y tế; Đỗ Văn Bình, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Trần Thị Hoàng Mai, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Trước đó, các đại biểu HĐND thành phố đã bỏ phiếu, miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Đô thị HĐND thành phố Khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với các ông: Nguyễn Đình Chuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; Nguyễn Xuân Bình, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Thành ủy.

Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố Khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông, bà: Nguyễn Văn Cao, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ; Nguyễn Bách Phái, nguyên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Lê Văn Quý, nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Phạm Thành Văn, nguyên Chánh Thanh tra thành phố; Phạm Thu Xanh, nguyên Giám đốc Sở Y tế; Trần Việt Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

NGUYÊN AN