Kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh Lạng Sơn 

Xem với cỡ chữ
Ngày 29.6, HĐND tỉnh Lạng Sơn Khóa XVII đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất. Dự kỳ họp có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Thị Phương Thanh; Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành; đại diện lãnh đạo Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và 55 đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Nghiệm khẳng định: Cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp và thực sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân, với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao đạt 99,99%. Thành công đó, có sự tập trung lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tin tưởng, ủng hộ tầng lớp Nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh. Cử tri Lạng Sơn đã hăng hái thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân; bầu đúng, bầu đủ đại biểu bảo đảm định hướng, cơ cấu, thành phần, với tỷ lệ phiếu bầu tập trung. Các đại biểu được lựa chọn là những đại diện tiêu biểu cho khối đại đoàn kết, trí tuệ của Nhân dân các dân tộc toàn tỉnh.

Đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh  

Theo Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Nghiệm, nhiệm kỳ 2016 - 2021, dưới sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh ủy; sự nỗ lực, trách nhiệm, tâm huyết của các vị đại biểu HĐND tỉnh và đặc biệt là sự tin tưởng, ủng hộ, đồng hành của cử tri và Nhân dân, HĐND tỉnh Khóa XVI đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ để lại những ấn tượng tốt đẹp. Phát huy những kết quả đạt được, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, HĐND tỉnh Khóa XVII nhiệm kỳ 2021 – 2026 cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng dân chủ, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao vị trí, vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước tại địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Thị Phương Thanh mong muốn: HĐND tỉnh Khóa XVII tiếp tục củng cố tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động, phát huy năng lực, trí tuệ, tâm huyết của mỗi đại biểu tạo nên sức mạnh tập thể cùng nhau giải quyết những vấn đề lớn mang tính chiến lược, tạo sự đột phá phát triển đi lên của tỉnh. Đồng thời thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…

Nhấn mạnh, những nội dung HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ Nhất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, các đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, phát huy dân chủ, tích cực đóng góp ý kiến thảo luận tại các kỳ họp. Tiếp tục nâng cao hoạt động HĐND các cấp; ban hành các nghị quyết có tính khả thi cao phù hợp sự phát triển của tỉnh. Đối với hoạt động của UBND, cần chủ động gỡ bỏ những rào cản, hạn chế, yếu kém; nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và thay đổi tư duy phục vụ của mỗi cán bộ, công chức.

Tập thể Thường trực, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh ra mắt tại kỳ họp  

Về kết quả bầu các chức danh của HĐND, UBND tỉnh: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Khóa XVI Đoàn Thị Hậu được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tỷ lệ 55/55 phiếu bầu. Bí thư Huyện ủy Chi Lăng Đinh Hữu Học được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVII (100% số phiếu tán thành). Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 Hồ Tiến Thiệu tái đắc cử chức danh Chủ tịch UBND tỉnh. Nhiệm kỳ 2021 – 2026, UBND tỉnh Lạng Sơn có 3 Phó Chủ tịch gồm: Ông Dương Xuân Huyên, bà Đoàn Thu Hà và ông Lương Trạng Quỳnh. HĐND tỉnh cũng đã tiến hành các thủ tục kiện toàn các chức danh: Trưởng, Phó Trưởng các Ban của HĐND tỉnh; bầu Ủy viên UBND tỉnh và Hội thẩm Tòa án Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thanh Bình