Kiên quyết đình chỉ công trình không bảo đảm an toàn 

Xem với cỡ chữ
Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18.9.2013 của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế” và thực thi Luật An toàn, vệ sinh lao động, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội đã có văn bản gửi các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội… về việc phòng ngừa tai nạn lao động trên địa bàn. Theo đó, Hà Nội sẽ kiên quyết đình chỉ thi công đối với các công trình không bảo đảm an toàn lao động.

Trên 8 nghìn kiến nghị được đề xuất

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) luôn được các cấp chính quyền Hà Nội đặc biệt quan tâm. Năm 2019, thành phố đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ của các doanh nghiệp. Các cuộc kiểm tra cho thấy, tình hình thực hiện ATVSLĐ trên địa bàn còn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. 

Cụ thể, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã tham gia đoàn kiểm tra liên ngành thành phố, kiểm tra 56 đơn vị, doanh nghiệp về việc thực hiện công tác ATVSLĐ và 10 doanh nghiệp trên địa bàn về việc chỉ đạo thực hiện công tác ATVSLĐ - phòng, chống cháy nổ. Nội dung kiểm tra chủ yếu tập trung vào việc sử dụng, quản lý các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ như thang máy, nồi hơi, nồi hấp, bồn chứa gas, kỹ thuật an toàn điện, công tác huấn luyện cho công nhân lao động… Cùng với thành phố, Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở cũng phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức thanh tra, kiểm tra 828 đơn vị, doanh nghiệp về việc thực hiện các quy định của Nhà nước về công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ. 

Qua kiểm tra, các đoàn đã phát hiện 1.316 lỗi thiếu sót, tồn tại và vi phạm quy định pháp luật. Các đoàn kiểm tra đã kiến nghị đơn vị, doanh nghiệp khắc phục thiếu sót, tồn tại; yêu cầu tạm đình chỉ 12 máy, thiết bị chưa được kiểm định an toàn; lập biên bản đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện ra quyết định xử phạt những lỗi vi phạm nghiêm trọng với số tiền phạt trên 620 triệu đồng.

Ở cấp cơ sở, có hơn 5,6 nghìn công đoàn cơ sở đã thực hiện công tác tự kiểm tra về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ. Qua thực hiện tự kiểm tra, các công đoàn cơ sở đã có 8.057 kiến nghị với người sử dụng lao động về các nguy cơ rủi ro, mất an toàn lao động và yêu cầu bổ sung ngay các nội quy, quy trình làm việc an toàn. Ngay sau khi có kiến nghị, có 3.615 nội quy, quy trình làm việc an toàn được bổ sung, số còn lại các đơn vị đã khắc phục đúng theo cam kết với các đoàn thanh tra, kiểm tra.

Kiểm định viên thực hiện kiểm định an toàn thiết bị  

Nguồn: ITN 

Tăng cường công tác tuyên truyền

Cùng với việc thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra, Hà Nội đã chỉ đạo rà soát, thực hiện nghiêm việc quản lý an toàn lao động trong thi công các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu vách ngăn tường che, tường ngăn kích thước lớn theo Công văn số 1914/BXD-GĐ ngày 14.8.2019 của Bộ Xây dựng. Theo đó, kiên quyết đình chỉ thi công công trình xây dựng nếu không bảo đảm an toàn cho người lao động; xử lý các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động theo Công điện chỉ đạo ngày 15.5.2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội cũng đề nghị các sở, ban, ngành, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất, UBND các quận, huyện, thị xã, các Tổng công ty trên địa bàn thành phố tăng cường thông tin tuyên truyền về thiệt hại, sự cố mất an toàn lao động dẫn đến tai nạn lao động liên tục xảy ra trong thời gian qua.

Qua hơn 1 năm ra quân thanh, kiểm tra và tăng cường tuyên truyền việc thực hiện Luật An toàn vệ sinh lao động, ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, công dân và người lao động được nâng cao và có chuyển biến tích cực. 

Nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã chủ động xây dựng bộ máy làm công tác ATVSLĐ; đầu tư kinh phí mua sắm máy móc, cải tiến công nghệ sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc và môi trường lao động. Nhờ đó, nhiều sự cố, nguy cơ mất an toàn lao động, cháy, nổ được phát hiện, ngăn chặn kịp thời góp phần bảo vệ môi trường, tính mạng, sức khỏe của người lao động và cộng đồng dân cư.

Đức Kiên