Kiểm tra hơn 500 cơ sở kinh doanh trong năm 2021 

Xem với cỡ chữ

Cục Quản lý Thị trường Hà Nội cho biết: Theo kế hoạch năm 2021, Cục sẽ kiểm tra 538 tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh các nhóm hàng, lĩnh vực trọng điểm như thuốc lá, khí hóa lỏng, rượu, thực phẩm và hoạt động thương mại điện tử hoặc sử dụng ứng dụng số để hoạt động kinh doanh.

P.LONG