Bài 2:

TP. Hồ Chí Minh: Những đơn vị nào liên quan đến sai phạm tại dự án đầu tư cải tạo kênh Ba Bò?

- Thứ Sáu, 26/05/2023, 08:56 - Chia sẻ

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh xác định, Sở Giao thông vận tải và hàng loạt doanh nghiệp có liên quan đến những sai phạm nghiêm trọng tại dự án đầu tư cải tạo kênh Ba Bò.

Những đơn vị nào liên quan đến sai phạm tại dự án đầu tư cải tạo kênh Ba Bò? -0
Kênh Ba Bò đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, bọt nước phủ trắng. Ảnh: Quang Phương.

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản (số 23/TB-TTTP-P5) thông báo kết luận thanh tra (KLTT) việc thực hiện dự án đầu tư cải tạo kênh Ba Bò (phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) và phường Bình Hòa (TP Thuận An, Bình Dương).

Theo thông báo KLTT, Sở Giao thông vận tải (GTVT) đã thẩm định hồ sơ điều chỉnh dự án khi dự án còn nhiều thiếu sót, bất cập tại tờ trình số 70/TTr-SGTVT ngày 11.11.2009; Thẩm định, phê duyệt dự án khi chưa phù hợp giữa thiết kế cơ sở với quy hoạch chi tiết xây dựng và các chỉ tiêu quy hoạch đã được chấp thuận đối với công trình xây dựng tại khu vực.

Những điểm trên thực hiện không đúng theo quy định tại điểm a, b Khoản 3, Điều 11 Nghị định số 12/NĐ-CP của Chính phủ và không đúng theo quy định tại Điều 4 Luật Xây dựng năm 2003 về nguyên tắc cơ bản trong hoạt động xây dựng.

Ngoài ra, Sở GTVT chưa báo cáo đề xuất xử lý liên quan việc tiếp nhận, bàn giao các công trình cầu theo chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh tại văn bản số 4790/VP-ĐTMT ngày 26.6.2012.

Từ kết luận nêu trên, Chánh Thanh tra TP. Hồ Chí Minh kiến nghị và đã được Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu cơ bản thống thống và chỉ đạo xử lý tại thông báo số 127/TB-VP ngày 2.3.2023 của Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, giao Giám đốc Sở GTVT kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với những tổ chức, cá nhân có liên quan đến các sai sót liên quan đến dự án.

Những đơn vị nào liên quan đến sai phạm tại dự án đầu tư cải tạo kênh Ba Bò? -0
Hồ điều tiết của kênh Ba Bò. Ảnh: Quang Phương.

Thông báo KLTT cũng chỉ ra hàng loạt doanh nghiệp liên quan đến các sai phạm tại dự án đầu tư cải tạo kênh Ba Bò.

Cụ thể, Chi nhánh Công ty Cổ phần thiết kế và xây dựng Hà Nội (đơn vị tư vấn điều chỉnh dự án, thiết kế) có sai sót trong việc tư vấn lập hồ sơ điều chỉnh dự án và thiết kế, đánh giá không đúng thực tế mức độ ô nhiễm của nước kênh Ba Bò; Thiết kế áp dụng cho dự án không phù hợp, công nghệ xử lý nước thải không đáp ứng được mục tiêu đã đề ra. Đồng thời chịu trách nhiệm với chủ đầu tư về hậu quả hệ thống xử lý nước thải hiện nay.

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Vina Mekong (đơn vị thẩm tra) không kiểm tra sử dụng kết quả khảo sát ở bước lập dự án để phục vụ cho công tác điều chỉnh. Điều này không phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn tại thời điểm điều chỉnh.

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng VinaConex (thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán công trình gói thầu số 3, 4, 5, 6), Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP (thiết kế bản vẽ thi công và lập dự toán công trình gói thầu số 1, 3, 7), Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Vina Mekong (VMEC, đơn vị thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán) áp dụng mã hiệu định mức, đơn giá vật liệu, cự ly vận chuyển, khối lượng,… chưa phù hợp.

Điều này vi phạm Khoản 5 Điều 13 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14.12.2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Những đơn vị nào liên quan đến sai phạm tại dự án đầu tư cải tạo kênh Ba Bò? -0
Nhiều đoạn của kênh Ba Bò đầy cỏ, rác thải. Ảnh: Quang Phương.

Bên cạnh đó, Công ty Tư vấn xây dựng công trình giao thông Công chánh đề xuất đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi và Công ty Cổ phần Tàu Cuốc khi không đáp ứng được hồ sơ yêu cầu là thực hiện không đúng quy định so với Nghị định số 85/2009/NĐ-CP.

Ngoài ra, các doanh nghiệp: Tổng Công ty Tư vấn xây dựng Thủy lợi Việt Nam – CTCP (thiết kế gói thầu số 1, 7), Công ty Cổ phần Tư vấn và xây dựng Việt Thành (thiết kế gói thầu nạo vét hồ điều tiết), đơn vị tư vấn giám sát là Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Ý Tân (gói nạo vét hồ điều tiết), Viện Khoa học xây dựng cầu đường phía Nam (gói số 1, 7); Công ty Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi (nhà thầu thi công gói nạo vét hồ điều tiết), Công ty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 610 (gói thầu 7), Liên danh Công ty Quản lý khai thác dịch vụ Thủy lợi và Công ty Cổ phần Tàu Cuốc (gói thầu số 1) vi phạm quản lý chất lượng công trình theo quy định tại điểm c, d Khoản 1, Khoản 2 Điều 19 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP; Mục 3.4 Phần II Thông tư số 12/2005/TT-BXD.

Quang Phương
#