TP. Hồ Chí Minh: Nhiều sai sót trong quản lý, thu chi tài chính tại Trường Tiểu học Trương Định, Quận 10

- Thứ Tư, 10/07/2024, 07:39 - Chia sẻ

Thanh tra Quận 10 (TP. Hồ Chí Minh) xác định, chịu trách nhiệm chính đối với các sai sót trong công tác tài chính tại Trường Tiểu học Trương Định là Hiệu trưởng Trường và kế toán.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều sai sót trong quản lý, thu chi tài chính tại Trường Tiểu học Trương Định -0
Trường Tiểu học Trương Định (Q.10). Ảnh: Quang Phương.

Thanh tra Quận 10 đã ban hành Kết luận thanh tra (KLTT) số 117/KL-TTQ về việc thanh tra công tác quản lý, thu chi tài chính và quản lý, sử dụng tài sản công của Trường Tiểu học Trương Định (Trường).

Theo KLTT, Trường sử dụng ngân sách thanh toán toàn bộ tiền điện sinh hoạt của trường với số tiền hơn 79 triệu đồng (năm 2022) và số tiền hơn 101 triệu đồng (năm 2023) mà chưa thực hiện phân bổ chi phí tiền điện vào nguồn thu dịch vụ giáo dục là chưa phù hợp.

Trường tổ chức làm thêm từ trên 200-300h/năm và thực hiện chi trả phụ cấp thêm giờ đối với Ban Giám hiệu (2 người), 1 nhân viên kế toán. Tuy nhiên chưa bảo đảm theo quy định tại khoản 1 Điều 62 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14.12.2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động với số tiền vượt tiêu chuẩn hơn 12 triệu đồng.

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều sai sót trong quản lý, thu chi tài chính tại Trường Tiểu học Trương Định -0
Trường Tiểu học Trương Định (Quận 10) nhìn từ mặt bên phải. Ảnh: Quang Phương.

Liên quan đến các khoản thu hộ - chi hộ tiền ăn bán trú, KLTT chỉ ra: Trường ký kết hợp đồng cung cấp suất ăn công nghiệp cho học sinh với Công ty TNHH Nhật Duy Anh, số lượng khoảng 610 suất/ngày, giá mỗi suất 25.000 đồng; ký kết hợp đồng cung cấp hàng hóa với một số đối tác (Công ty TNHH Hoàng Hoàng Phát, Công ty TNHH TM-TP Hoàng Ngọc, Công ty TNHH TM-DV Nhựt Hải Anh, Công ty TNHH Thực phẩm Ánh Hồng) để cung cấp thức ăn xế cho học sinh, giá mỗi suất ăn là 7.000-9.000 đồng/suất.

Tổng thu năm 2022, 2023 hơn 6 tỷ đồng; tổng chi năm 2022, 2023 là hơn 5,6 tỷ đồng. Tiền tồn đến cuối tháng 12.2023 là hơn 493 triệu đồng.

Năm 2023, trường thực hiện chuyển 200 triệu đồng từ nguồn tiền ăn còn tồn sang quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền trên với mục đích để mua 10 máy vi tính và 4 máy lạnh phục vụ cho nhu cầu học sinh. Theo KLTT, việc chuyển 200 triệu đồng trên là chưa bảo đảm theo hướng dẫn tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10.10.2017 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Đối với các đơn vị cung cấp suất ăn, hàng hóa, Trường chưa thực hiện đầy đủ theo quy định về việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn theo các hình thức đấu thầu quy định tại Chương 2 Mục 1 Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26.6.2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Theo KLTT, Trường tiến hành ký hợp đồng với Công ty TNHH Thiết kế xây dựng Thương mại Gia Khang thực hiện công trình sửa chữa hàng rào, sân trường với hình thức chỉ định thầu, tổng khi phí 490 triệu đồng. Tuy nhiên, biên bản nghiệm thu không có sự tham gia của đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, Phòng Quản lý đô thị quận; Trường chưa thực hiện việc đăng tải thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại điểm a và điểm đ khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu 2013 và điểm c khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26.6.2014 của Chính phủ (hết hiệu lực ngày 27.2.2024).

Bên cạnh đó, Thanh tra quận ghi nhận trong niên độ thanh tra, Trường đã thực hiện sửa chữa hàng rào lưới sắt khu B với số tiền hơn 27 triệu đồng (năm 2022); tiến hành mua sắm mới trang thiết bị cho hệ thống thiết bị dạy học tương tác năm học 2022-2023 với số tiền thanh toán 35 triệu đồng (nguồn ngân sách); thực hiện hồ sơ vẽ trang trí sảnh B (nguồn tài trợ giáo dục) với số tiền hơn 37 triệu đồng.

Thanh tra xác định, những hạn chế, thiếu sót trên chủ yếu liên quan đến nghiệp vụ kế toán, cần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục. Trong đó, Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Trường Tiểu học Trương Định theo khoản 1 Điều 7 Nghị định số 157/2007/NĐ-CP và điểm a khoản 1 Điều 11 Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 4.9.2020 của Bộ GD-ĐT về ban hành điều lệ trường Tiểu học; kế toán chịu trách nhiệm đối với việc tham mưu cho thủ trưởng đơn vị trong công tác quản lý nhà nước về chuyên môn, nghiệp vụ tài chính theo quy định tại khoản 3 Điều 51 Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20.11.2015.

Qua kết quả thanh tra, Thanh tra Quận 10 kiến nghị Chủ tịch UBND Quận 10 chỉ đạo Trường Tiểu học Trương Định tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các cá nhân có hạn chế, thiếu sót và thực hiện chấn chỉnh, khắc phục các nội dung sai sót theo kết luận thanh tra đã nêu.

Quang Phương
#