TP. Hồ Chí Minh: Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh sai phạm thế nào tại Dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa?

- Thứ Sáu, 07/06/2024, 09:48 - Chia sẻ

Tại Dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa, Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh đã có nhiều sai phạm, trong đó có việc thi công chậm tiến độ hơn 2 năm và hiện công trình đã dừng thi công.

TP. Hồ Chí Minh: Sai phạm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh tại Dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa -0
Bờ sông Sài Gòn (khu vực biệt thực Lý Hoàng đến nhà thờ La san Mai Thôn) đang thi công dự án bờ kè dang dở. Ảnh: Quang Phương.

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kết luận thanh tra (KLTT) số 1541/KL-TTS liên quan đến Dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa – đoạn 4 (sông Sài Gòn – khu vực biệt thự Lý Hoàng đến nhà thờ La san Mai Thôn).

Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông). Tổng mức đầu tư dự án hơn 380 tỷ đồng từ nguồn ngân sách TP. Hồ Chí Minh. Đơn vị thi công gói thầu xây dựng công trình phần trên cạn (thân kè và đỉnh kè): Liên danh Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh (Công ty Anh Vinh) – Công ty TNHH Thành Hưng (Công ty Thành Hưng) – Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Vũ Bách (Công ty Vũ Bách).

Gói thầu này có giá trị hợp đồng hơn 176 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Anh Vinh thực hiện gói thầu hơn 97 tỷ đồng, Công ty Thành Hưng hơn 55 tỷ đồng, Công ty Vũ Bách hơn 23 tỷ đồng.

TP. Hồ Chí Minh: Sai phạm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh tại Dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa -0
Bờ sông Sài Gòn (khu vực biệt thự Lý Hoàng đến nhà thờ La san Mai Thôn) thi công dang dở, có nơi cây bụi um tùm. Ảnh: Quang Phương.

KLTT cho biết, theo Báo cáo số 1068/QBLDAGT-ĐT ngày 20.2.2024, số 5910/BQLDAGT-ĐT ngày 27.9.2023 của Ban Giao thông, khối lượng thi công của cả công trình đạt 58% giá trị hợp đồng, đã nghiệm thu đạt 47,4% giá trị hợp đồng. Trong đó, Công ty Thành Hưng đã thi công đạt 98% khối lượng theo thỏa thuận liên danh; Công ty Vũ Bách đạt 98%, Công ty Anh Vinh đạt 18% khối lượng theo theo thuận liên danh. Hiện nay, nhà thầu đã ngưng thi công.

Công trình có tiến độ ban đầu từ 2012-2015, tuy nhiên đến nay sau một số lần điều chỉnh, tiến độ được nới đến quý I.2024 (theo Quyết định số 302/QĐ-SGTVT ngày 21.3.2022). Hiện nay, nhà thầu vẫn chậm tiến độ và chủ đầu tư đang hoàn tất các thủ tục chấm dứt hợp đồng của Công ty Anh Vinh theo quy định.

Theo KLTT, qua kiểm tra hồ sơ do chủ đầu tư cung cấp, nhận thấy đơn vị thi công thực hiện đóng cọc đại trà trong khoảng thời gian từ ngày 6.12.2019 đến 22.2.2021 nhưng không có phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

TP. Hồ Chí Minh: Sai phạm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh tại Dự án chống sạt lở bán đảo Thanh Đa -0
Công ty Cổ phần Tập đoàn Anh Vinh từng có thời gian đặt nơi làm việc tại địa bàn phường Phước Long B, TP.Thủ Đức. Ảnh: Quang Phương.

Vi phạm này thuộc trách nhiệm của đơn vị thi công là Công ty Anh Vinh do chưa thực hiện đầy đủ theo quy định. Nội dung vi phạm này, Công ty Anh Vinh đã bị Thanh tra Sở GTVT xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số T016454/QĐ-XPVPHC ngày 25.1.2021.

Tài thời điểm thanh tra, qua kiểm tra thực tế, công trình không thi công tại hiện trường, các đoạn kè thi công dở dang không có biện pháp cảnh báo bảo đảm an toàn khu vực công trình.

Về hồ sơ công tác quản lý chất lượng thi công và bảo đảm an toàn giao thông trong quá trình thi công trình: hồ sơ đoạn thi công của Công ty Anh Vinh không gia hạn bảo lãnh thực hiện hợp đồng sau ngày 30.6.2021 đến trước 15.12.2022 và từ sau ngày 30.6.2023 đến nay. Vi phạm này thuộc trách nhiệm của đơn vị thi công là Công ty Anh Vinh và chủ đầu tư.

Theo KLTT, việc chậm tiến độ thi công tính đến thời điểm thanh tra là hơn 2 năm so với Phụ lục hợp đồng số 6 (ngày 31.12.2021) đã ảnh hưởng đến chất lượng công trình hoàn thành nói chung và các hạng mục đã thi công dang dở.

Do đó, Đoàn thanh tra kiến nghị chủ đầu tư khẩn trương, kiên quyết xử lý theo quy định của hợp đồng đã ký kết đối với Công ty Anh Vinh; có giải pháp kiểm tra, kiểm định, đánh giá lại nhằm bảo đảm về chất lượng đối với các hạng mục đã thi công chưa hoàn thiện trước khi bắt đầu triển khai lại việc thi công đến hoàn chỉnh công trình; chủ đầu tư chịu trách nhiệm thu hồi toàn bộ số tiền đã cho nhà thầu Công ty Anh Vinh tạm ứng khi thi công công trình theo quy định.

Kiến nghị xử phạt Công ty Anh Vinh từ 50-70 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP về hành vi “thi công sai hợp đồng xây dựng…”; biện pháp khắc phục hậu quả tại điểm r khoản 6 Điều 33 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP “buộc thi công theo hợp đồng xây dựng, giấy phép xây dựng, thiết kế xây dựng công trình và chỉ dẫn kỹ thuật với hành vi quy định tại điểm b khoản 4 Điều này”.

Quang Phương
#