Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kết luận nội dung tố cáo Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo thế nào?

- Thứ Hai, 20/11/2023, 14:35 - Chia sẻ

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Khắc Pho, Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo. Theo đó, có một số nội dung tố cáo là sai, tuy nhiên một số nội dung tố cáo có cơ sở, đúng một phần.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kết luận gì về những nội dung tố cáo liên quan đến Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo? -0
Hiện Thanh tra tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang thanh tra dự án công trình hồ chứa nước Suối Ớt để làm rõ trách nhiệm của ông Pho. 

Cụ thể, nội dung khai thác khoáng sản đá chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền để xây dựng các dự án: Trạm Kiểm cơ động; Đường du lịch sinh thái; Vườn sưu tập thực vật… trong Vườn Quốc gia Côn Đảo gây thất thoát lớn cho ngân sách Nhà nước.

Nội dung này đã được UBND tỉnh kết luận tại kết luận số 381/KL-UBND ngày 13.4.2021. Cụ thể nội dung tố cáo đúng một phần vì chưa được sự cho phép của UBND tỉnh mà Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo đã đồng ý cho phép các đơn vị tư vấn, thiết kế, giám sát, đơn vị thi công (Công ty TNHH Thành Lợi) tận dụng đá tại chỗ để xây dựng móng, kè chắn công trình.

Tuy nhiên, qua xác minh nhận thấy chưa có yếu tố gây thiệt hại lợi ích Nhà nước. Do đó, UBND tỉnh yêu cầu ông Pho nghiêm túc rút kinh nghiệm để khắc phục những thiếu sót trong quá trình công tác.

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kết luận gì về những nội dung tố cáo liên quan đến Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo? -0
Trạm bơm nước tại dự án hồ chứa nước Suối Ớt, Côn Đảo. Ảnh:PLO

Đối với nội dung vi phạm các quy định các điều Đảng viên không được làm: Can thiệp để vợ mình và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình để trục lợi, kết luận của UBND tỉnh nêu: Quán ăn N7, địa chỉ khu N7 huyện Côn Đảo do vợ ông Pho làm chủ, thành lập từ năm 2003. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo có sử dụng dịch vụ ăn uống tại quán N7 và các quán khác trên địa bàn huyện Côn Đảo để tiếp khách.

Nội dung tố cáo ông Pho sử dụng quán ăn do vợ mình làm chủ để tiếp khách (chi từ kinh phí của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Côn Đảo) vi phạm các quy định các điều Đảng viên không được làm: Can thiệp để vợ mình và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình để trục lợi.

Căn cứ quy định tại Điều 15 Thông tư số 05/2021/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định về quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh; Điều 19 Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28.7.2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng viên; Khoản 1 Mục IV Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 9.12.2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về hướng dẫn một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW, chuyển nội dung này đến Ban Thường vụ huyện ủy Côn Đảo xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với nội dung xem xét trách nhiệm của ông Pho khi để xảy ra sai phạm tại dự án hồ chứa nước Suối Ớt, kết luận của UBND tỉnh nêu: Ngày 18.5.2022, UBND tỉnh có văn bản số 5574/UBND-VP về việc tổ chức kiểm điểm các sai phạm liên quan đến việc triển khai thi công hồ chứa nước Suối Ớt tại huyện Côn Đảo. Ông Pho, với vai trò Hạt trưởng Hạt kiểm lâm đã có báo cáo kiểm điểm trách nhiệm gửi các cơ quan chức năng tỉnh (báo cáo số 14/BC-HKL ngày 7.6.2022 gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, báo cáo số 21/BC-HKL ngày 1.8.2022 gửi Sở Nội vụ).

Ngày 30.12.2022, UBND tỉnh có văn bản số 16892/UBND-VP giao Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra đối với dự án hồ chứa nước Suối Ớt, huyện Côn Đảo. Hiện nay, Thanh tra tỉnh đang tiến hành thanh tra theo quy định. Do đó, việc xem xét kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Pho sẽ được thực hiện sau khi có kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh.

Từ nội dung kết luận, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chuyển nội dung vụ việc đến Ban Thường vụ huyện ủy Côn Đảo xác minh nội dung tố cáo ông Pho (huyện ủy viên) vi phạm quy định các điều Đảng viên không được làm, cam thiệp để vợ mình và người khác lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình để trục lợi.

Đối với nội dung xem xét trách nhiệm của ông Pho khi để xảy ra sai phạm tại dự án hồ chứa nước Suối Ớt: UBND tỉnh sẽ có thông báo cho người tố cáo biết sau khi Thanh tra tỉnh có kết luận thanh tra, UBND tỉnh có kết luận cụ thể về trách nhiệm khi để xảy ra sai phạm tại hồ chứa nước Suối Ớt.

Quang Phương
#