Thi hành kỷ luật Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển Quảng Bình

- Thứ Tư, 08/11/2023, 08:23 - Chia sẻ

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình vừa thông báo kết quả Kỳ họp thứ 24 dưới sự chủ trì của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Văn Bảo. 

Tại kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình đã xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có việc xem xét, thi hành kỷ luật Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển tỉnh Quảng Bình Đinh Thanh Quang, nguyên Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ TP. Đồng Hới.

Thi hành kỷ luật Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển Quảng Bình -0
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Văn Bảo chủ trì kỳ họp. Ảnh: Ngọc Mai

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình nhận thấy, trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ TP. Đồng Hới, ông Đinh Thanh Quang đã thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đất lâm nghiệp, để xảy ra một số trường hợp chiếm đất lâm nghiệp được Nhà nước giao quản lý.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đinh Thanh Quang.

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình cũng xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Sở Y tế về xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của Đảng ủy. Trong đó, tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu mua sắm tài sản, trang thiết bị do Công ty CP Tiến bộ Quốc tế thực hiện.

Thi hành kỷ luật Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới và ven biển Quảng Bình -0
Các đại biểu tại kỳ họp. Ảnh: Ngọc Mai

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: Đảng ủy hai đơn vị có khuyết điểm, vi phạm trong xây dựng và thực hiện quy chế làm việc; thiếu thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ để một số cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm trong thực hiện mua sắm tài sản, trang thiết bị trường học và thiết bị y tế.

Trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm nêu trên thuộc về Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2010 - 2015 và 2015 - 2020, Đảng ủy Sở Y tế nhiệm kỳ 2010 - 2015 và một số cán bộ, đảng viên thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế. Liên quan đến những khuyết điểm, vi phạm trên còn có trách nhiệm của một số cán bộ, đảng viên khác.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban kiểm tra Quảng Bình xem xét kết quả giám sát việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc đối với Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và công tác xây dựng Đảng đối với Đảng ủy và các cá nhân trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm, các tổ chức đảng, đảng viên được giám sát còn có một số hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu các tổ chức đảng, đảng viên được giám sát nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra; báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Khánh Trinh
#