Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra về đất đai, quy hoạch, đầu tư tại TP Cần Thơ

- Thứ Bảy, 28/10/2023, 07:26 - Chia sẻ

Ngày 27.10, tại trụ sở UBND TP Cần Thơ, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn chủ trì buổi công bố quyết định về thanh tra công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; quản lý đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai tại TP Cần Thơ.

Tham dự buổi công bố quyết định thanh tra có Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Trần Việt Trường, Phó Chủ tịch UBND TP Dương Tấn Hiển, đại diện các sở, ngành, UBND các quận, huyện.

Thanh tra Chính phủ công bố thanh tra về  đất đai, quy hoạch, đầu tư tại TP Cần Thơ
Thanh tra Chính phủ công bố thanh tra về đất đai, quy hoạch, đầu tư tại TP Cần Thơ

Tại buổi công bố, ông Nguyễn Văn Cảnh, Phó Cục trưởng, Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3, trưởng đoàn thanh tra đã công bố nội dung quyết định thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ (TTCP).

Theo đó, TTCP sẽ tiến hành thanh tra công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng; quản lý đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai tại TP Cần Thơ.

Thời kỳ thanh tra từ ngày 1.1.2015 đến ngày 31.12.2022. Trường hợp cần thiết, có thể xem xét trước và sau thời kỳ này. Thời hạn thanh tra là 60 ngày làm việc thực tế, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, không kể các ngày nghỉ, lễ theo quy định.

Quyết định giao Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 3 chỉ đạo, theo dõi, giúp Tổng TTCP xử lý hoặc trình Tổng Thanh tra xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của đoàn thanh tra.

Tổng TTCP thành lập tổ giám sát hoạt động của đoàn thanh tra gồm 2 thành viên. Ông Đặng Trường Giang, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ III, Vụ Giám sát, Thẩm định và xử lý sau thanh tra làm Tổ trưởng.

Thanh tra Chính phủ công bố thanh tra về  đất đai, quy hoạch, đầu tư tại TP Cần Thơ
Trước đó, liên quan đến công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng và quản lý đất đai, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ có văn bản gửi đến sở, ngành liên quan rà soát tính pháp lý của 39 dự án trên địa bàn TP Cần Thơ

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, Phó Tổng TTCP Đặng Công Huẩn yêu cầu trong quá trình thanh tra, đoàn tập trung thanh tra đúng kế hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND TP Cần Thơ chỉ đạo, phân công đầu mối cụ thể để cung cấp thông tin, tài liệu; phối hợp, tạo điều kiện để đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ…

Thay mặt địa phương, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường tiếp thu toàn bộ nội dung quyết định thanh tra cũng như ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo TTCP. Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện sau buổi công bố quyết định thanh tra có kế hoạch triển khai, cung cấp hồ sơ, tài liệu và phối hợp để đoàn thanh tra thực hiện nhiệm vụ.

Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ gửi văn bản yêu cầu Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng rà soát tính pháp lý của 39 dự án đang triển khai trên địa bàn TP Cần Thơ để đơn vị này tổng hợp báo cáo UBND TP Cần Thơ. Trong đó, có nhiều dự án chưa có quyết định giao đất, thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; bị người dân khiếu nại,…

Nguyễn Hành
#