Bài 2:

Sai phạm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM: Trách nhiệm lãnh đạo Sở LĐTB&XH như thế nào?

- Thứ Sáu, 25/11/2022, 12:53 - Chia sẻ

Thanh tra thành phố đã chỉ ra hàng loạt vi phạm, thiếu sót của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các tổ chức, cá nhân theo từng thời kỳ có liên quan đến sai phạm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh.

Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành Kết luận thanh tra về việc tổ chức các lớp dạy nghề cho người thất nghiệp và công tác quản lý, sử dụng tài chính của Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM) thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Sở LĐTB&XH) TP.HCM. Qua thanh tra đã phát hiện hàng loạt sai phạm.

Sai phạm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM: Trách nhiệm lãnh đạo Sở LĐTBXH thế nào?
Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM.

Đối với Sở LĐTB&XH, Thanh tra TP.HCM xác định, Giám đốc Sở này chưa ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Kết luận thanh tra số 597/KL-TTS-PCTN của Thanh tra Sở là không đúng quy định tại Điều 40 Luật Thanh tra năm 2010 và Điều 4 Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

Sở LĐTB&XH cấp các Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề hoặc giấy đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM là chưa đúng quy định của pháp luật về hoạt động giáo dục nghề nghiệp.

Hiện nay, trừ Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 39/BS2/GCNĐKBS-SLĐTBXH ngày 14.8.2019 đối với nghề “Đào tạo Lái xe hạng B1, B2" trình độ sơ cấp thì Sở LĐTB&XH đã có Quyết định số 3308/QĐ-SLĐTBXH ngày 29.1.2021 về thu hồi các Giấy chứng nhận còn lại nêu trên. 

Tổ kiểm tra theo Quyết định số 17701/QĐ-SLĐTB&XH ngày 8.7.2020 của Giám đốc Sở LĐTBXH đã kiểm tra nhưng không có Báo cáo kết quả kiểm tra cho Giám đốc Sở.

Phòng Giáo dục nghề nghiệp thuộc Sở LĐTBXH có Báo cáo số 328/BC-GDNN ngày 23.7.2020 về kết quả kiểm tra hoạt động giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ đào tạo nghề và chi trả bảo hiểm thất nghiệp cho đối tượng người lao động thất nghiệp trình Giám đốc Sở nhưng nội dung báo cáo không có kết quả kiểm tra công tác hỗ trợ đào tạo nghề và chỉ trả bảo hiểm thất nghiệp, có kết quả xác minh 33/90 học viên xác nhận bỏ học/không đi học mà vẫn có tên trong danh sách thanh toán kinh phí hỗ trợ với Bảo hiểm xã hội thành phố nhưng không đề xuất xử lý đối với sai phạm này. 

Thanh tra TP.HCM xác định, trách nhiệm thuộc về Giám Sở LĐTBXH, Phó Giám đốc Sở được phân công phụ trách lĩnh vực có liên quan, Tổ trưởng Tổ kiểm tra theo Quyết định số 17701/QĐ-SLĐTBXH ngày 8.7.2020 của Giám đốc Sở LĐTBXH và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo từng thời kỳ.

Hàng loạt sai phạm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh
Hàng loạt sai phạm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM

Từ những vi phạm nêu trên, Thanh tra TP.HCM kiến nghị Chủ tịch UBND TP chỉ đạo Sở LĐTBXH tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm của tập thể và cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý về các vi phạm, thiếu sót đã nêu. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và theo dõi, quản lý về công tác tài chính, công tác tổ chức các lớp dạy nghề cho người thất nghiệp, các hoạt động thường xuyên tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM.

Rà soát, khẩn trương thực hiện nghiêm túc Kết luận số 554/KL-TTr ngày 6.11.2019 của Thanh tra Bộ LĐTBXH về thanh tra việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp tại TP.HCM.

Chỉ đạo phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố thực hiện thanh tra chuyên đề về việc hỗ trợ học nghề cho lao động thất nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố xây dựng quy chế, quy trình phối hợp trong thanh toán kinh phí hỗ trợ học nghề cho đối tượng là lao động thất nghiệp nhằm đảm bảo việc chi hỗ trợ học nghề được chặt chẽ, kịp thời, đúng đối tượng và đúng quy định pháp luật.

Rà soát việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 39/BS2/GCNĐKBS-SLĐTBXH ngày 14.8.2019 cho Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM để xử lý theo đúng quy định. 

Tham mưu UBND TP tổ chức lại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM nhằm đảm bảo hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật về việc làm, giáo dục nghề nghiệp.

Thanh tra TP.HCM cũng kiến nghị cần chuyển vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục làm rõ việc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM không tổ chức giảng dạy trên thực tế hoặc tổ chức gộp nhiều lớp thành một lớp hoặc lớp học có học viên không đi học nhưng vẫn làm thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ học nghề tại Bảo hiểm xã hội thành phố với số tiền hơn 4,7 tỷ đồng, là có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

* Báo điện tử Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của các cơ quan liên quan đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Trung Kiên
#