Long An: Một Trường Mẫu giáo chi sai ngân sách hàng trăm triệu đồng

- Thứ Tư, 31/01/2024, 09:40 - Chia sẻ

Thanh tra huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) kiến nghị UBND huyện kiểm điểm, xác định trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với nguyên Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, kế toán Trường Mẫu giáo Nguyễn Văn Dương do để xảy ra sai phạm về tài chính.

Long An: Trường Mẫu giáo Nguyễn Văn Dương chi sai ngân sách cả trăm triệu đồng -0
Thanh tra huyện Đức Hòa đã chỉ ra các sai phạm về tài chính tại Trường Mẫu giáo Nguyễn Văn Dương huyện Đức Hòa

Thanh tra huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) vừa ban hành kết luận thanh tra (KLTT, số 42/KL-TTr) liên quan đến quản lý thu, chi ngân sách Nhà nước và nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp mua sắm công, đầu tư công tại Trường Mẫu giáo Nguyễn Văn Dương.

Theo đó, từ ngày 23.10.2023 đến 1.12.2023, Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại trường. Trường hiện có 6 lớp với tổng số giáo viên và Ban giám hiệu là 17 cán bộ công chức, viên chức.

Theo KLTT, quy chế chi tiêu nội bộ của trường được xây dựng và ban hành không phù hợp với nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14.2.2015 của Chính phủ (đã hết hiệu lực thi hành ngày 15.8.2021). Quy chế chi tiêu nội bộ của trường chưa xây dựng đầy đủ khoản thu, chi các nguồn hoa hồng hư: hoa hồng bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm y tế.

Trường không có ban hành quy chế quản lý sử dụng tài sản công năm 2023. Điều này chưa đúng với Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

Đối với kinh phí hoạt động: Tổng kinh phí hoạt động được sử dụng trong năm 2023 hơn 297 triệu đồng. Thời điểm thanh tra, tổng chi hoạt động là hơn 394 triệu đồng đã vượt so với kinh phí sử dụng trong năm hơn 97 triệu đồng. Trường sử dụng nguồn chi lương để thanh toán cho khoản chi này là chưa đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015.

Long An: Trường Mẫu giáo Nguyễn Văn Dương chi sai ngân sách cả trăm triệu đồng -0
Trường Mẫu giáo Nguyễn Văn Dương

KLTT cho biết kinh phí được sử dụng để mua sắm công, đầu tư công năm 2023 là hơn 297 triệu đồng. Trường thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập đã thực hiện việc mua sắm công, đầu tư công chưa đảm bảo về trình tự, thủ tục như thiếu kiểm tra, giám sát của tập thể giáo viên và Ban Giám hiệu nhà trường; Chi chưa đảm bảo theo quy chế Trường xây dựng về thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Tổng số tiền duyệt chi các hạng mục không đúng thực tế là hơn 97 triệu đồng (mua sắm thảm cỏ, sữa chữa nhà chồi, lắp đặt điện nước, sửa chữa hệ thống nước, nhà vệ sinh, sữa chữa bồn rửa tay, hàng rào, cầu thang…). Điều này chưa đúng Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16.9.2022 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thế đơn vị sự nghiệp công lập.

KLTT chỉ ra trách nhiệm đối với những hạn chế, sai phạm trên thuộc về bà Ng.Th.D.Ch. – nguyên Hiệu trưởng Trường và là chủ tài khoản đã để xảy ra các sai phạm như: xây dựng quy chế chi tiêu nội độ chưa đảm bảo tính pháp lý; chi vượt kinh phí hoạt động theo dự toán được giao thâm hụt qua nguồn tiền tiền chi lương hơn 97 triệu đồng; Thiếu kiểm tra, giám sát và ký chứng từ duyệt chi không đúng thực tế với số tiền hơn 97,1 triệu đồng… Để xảy ra các sai phạm trên còn có trách nhiệm của bà L.Th.V. – Phó Hiệu trưởng, bà Ng.Th.Th.Th. – phụ trách kế toán của Trường.

Thanh tra huyện Đức Hòa kiến nghị bà Ng.Th.D.Ch. có trách nhiệm thu hồi số tiền hơn 97,1 triệu đồng để chuyển vào tài khoản tại giữa của Thanh tra huyện Đức Hòa; Kiến nghị UBND huyện Đức Hòa giao Phòng Nội vụ huyện chủ trì tham mưu UBND huyện kiểm điểm, xác định trách nhiệm có hình thức xử lý đối với 3 cá nhân nêu trên.

Quang Phương
#