Lâm Đồng: Công ty TNHH Thương mại và Trồng trọt Tuấn Thiện sai phạm thế nào tại dự án khai thác cao lanh?

- Thứ Hai, 29/01/2024, 11:50 - Chia sẻ

Không chỉ sai phạm về Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Công ty TNHH Thương mại và Trồng trọt Tuấn Thiện còn để xảy ra hàng loạt vi phạm về Luật Khoáng sản, kéo dài nhiều năm liền tại dự án khai thác cao lanh ở TP Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm.

Báo cáo số 13/BC-STNMT ngày 3.1.2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Lâm Đồng đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của Công ty TNHH Thương mại và Trồng trọt Tuấn Thiện (Công ty Tuấn Thiện) so với Luật Khoáng sản.

Không chấp hành dừng khai thác cao lanh

Lâm Đồng: Công ty TNHH Thương mại và Trồng trọt Tuấn Thiện vi phạm Luật Khoáng sản thế nào tại dự án khai thác cao lanh? -0
Khai thác cao lanh tại TP Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng

Cụ thể: Công ty Tuấn Thiện không chấp hành việc tạm dừng mọi hoạt động khai thác cao lanh theo yêu cầu của UBND tỉnh tại văn bản số 5588/UBND-GT ngày 3.9.2019 và thông báo số 177/TB-STNMT ngày 11.9.2019 của Sở TN-MT cho đến khi khắc phục xong các tổn tại, sai phạm được được nêu tại cáo báo số 350/BC-STNMT ngày 12.9.2019 của Sở TN-MT (thời hạn khắc phục chậm nhất đến ngày 25.10.2019).

Đã quá thời hạn trong thông báo kết quả kiểm tra nhưng công ty không thực hiện các biện pháp khắc phục theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền mà không thuộc trường hợp bất khả kháng; Hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 3 Điều 52 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24.3.2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản (gọi tắt: Nghị định số 36/2020/NĐ-CP).

Công ty đã cắm mốc nhưng không đúng quy cách theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều 20 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ; Có hồ sơ chứng minh đã cắm mốc các điểm khép góc khu vực được phép khai thác khoáng sản nhưng để mất mốc (tại vị trí góc số 14 không có cột mốc; điểm góc số 19 cột mốc là một cọc tre). Hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều 37 Nghị định số 36/2010/NĐ-CP.

Công ty Tuấn Thiện khai thác không đúng các thông số của hệ thống khai thác. Cụ thể theo hồ sơ thiết kế, theo thiết kế góc dốc sườn tầng khai thác 450, chiều cao tầng khai thác 5m; Kiểm tra thực tế hiện trạng chiều cao tầng khai thác dao động từ 7m – 12m; Góc dốc sườn tầng từ 60 đến 650 vượt quá 10% theo quy định. Hành vi vi phạm được quy định tại điểm d khoản 3 Điều 38 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP.

Nợ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hơn 1,3 tỷ đồng

Lâm Đồng: Công ty TNHH Thương mại và Trồng trọt Tuấn Thiện vi phạm Luật Khoáng sản thế nào tại dự án khai thác cao lanh? -0
Một điểm khai thác cao lanh tại TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Cũng theo báo cáo của Sở TN-MT, Công ty Tuấn Thiện lập không đầy đủ sổ sách, chứng từ, tài liệu liên quan để xác định sản lượng khai thác thực tế hàng năm (số liệu không tin không chính xác) theo quy định tại Điều 41, 42 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP và Thông tư số 17/2020/BTNMT. Hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 4 Điều 40 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP.

Công ty chưa nộp báo cáo kết quả thăm dò cao lanh tại thôn 2, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc vào Trung tâm Thông tin lưu trữ địa chất theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Khoáng sản năm 2010. Hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 5 Điều 31 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP.

Năm 2021 và 2023, sau thời hạn kỳ cuối cùng của năm phải nộp đủ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của năm đó nhưng Công ty Tuấn Thiện không nộp đủ số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định. Cụ thể hạn chót kỳ cuối: năm 2021 (30.10.2021) Công ty nộp đủ vào ngày 30.5.2022; Năm 2023 (31.10.2023) Công ty chưa nộp kỳ 2 của năm 2023 (còn nợ hơn 1,3 tỷ đồng). Hành vi vi phạm quy định tại khoản 6 Điều 36 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP.

Không nộp thiết kế mỏ đã phê duyệt cho cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về khoáng sản theo quy định. Hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 38 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP.

Việc thực hiện chế biến tinh lọc cao lanh: Dù Công ty không được phép bán cao lanh thô nhưng đơn vị này vẫn xuất bán cao lanh thô ra ngoài. Từ 2017 đến tháng 8.2023 Công ty Tuấn Thiện đã xuất bán cao lanh thô, không thực hiện chế biến đối với toàn bộ khối lượng khai thác mà không được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định. Hành vi trên là sử dụng khoáng sản không đúng mục đích theo giấy phép khai thác khoáng sản được cấp. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm c khoản 3 Điều 52 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, theo văn bản số 2997/ĐCKS-KS ngày 12.11.2019 của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về việc khai thác khoáng sản đi kèm (cát xây dựng) tại mỏ cao lanh Lộc Tân – Lộc Châu: Đã đồng ý cho Công ty khai thác thu hồi khoáng sản đi kèm là cát xây dựng trong quá trình khai thác khoáng sản chính cao lanh, thời hạn đến hết 31.10.2020. Tuy nhiên, trong năm 2021, Công ty đã kê khai nộp thuế với khối lượng 515m3 khối cát (sản phẩm đi kèm) trong quá trình khai thác cao lanh nhưng chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định. Hành vi này vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều 52 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP.

Ngoài ra, kết quả kiểm tra, đo đạc hiện trạng cho thấy tổng diện tích bị tác động để hoạt động khai thác khoáng sản nằm ngoài ranh giới cấp phép là 4,70ha.

*Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát, thông tin kết quả thực thi pháp luật trong vụ việc trên đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Quang Phương
#