Bài 1:

Kiến nghị chuyển cơ quan công an điều tra sai phạm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh

- Thứ Ba, 22/11/2022, 09:13 - Chia sẻ

Xác định có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM, Thanh tra thành phố kiến nghị chuyển công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Không giảng dạy vẫn làm thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ học nghề

Hàng loạt sai phạm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh
Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh vừa chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM.

Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành Kết luận thanh tra về việc tổ chức các lớp dạy nghề cho người thất nghiệp và công tác quản lý, sử dụng tài chính của Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh (Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM) thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Sở LĐTBXH) TP.HCM. Qua thanh tra đã phát hiện hàng loạt sai phạm.

Theo kết luận thanh tra, đến cuối năm 2020, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM đã không đảm bảo các điều kiện về chương trình và giáo trình đào tạo nghề nên không đủ điều kiện để thực hiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp, đào tạo thường xuyên theo quy định…

Đoàn thanh tra kiểm tra 39 lớp dạy nghề (đã thanh toán kinh phí hỗ trợ học nghề tại Bảo hiểm xã hội thành phố với số tiền 1,075 tỷ đồng), Trung tâm chỉ tổ chức lớp học 1 buổi là không tổ chức giảng dạy đủ thời gian theo chương trình đào tạo.

Qua kiểm tra có 113 lớp dạy nghề có nhiều dấu hiệu thể hiện việc Trung tâm không tổ chức giảng dạy trên thực tế hoặc tổ chức gộp nhiều lớp thành một lớp hoặc lớp học có học viên không đi học nhưng vẫn làm thủ tục thanh toán kinh phí hỗ trợ học nghề (thuộc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điều 42 Luật Việc làm năm 2013) tại Bảo hiểm xã hội thành phố với số tiền hơn 4,7 tỷ đồng, là có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vi phạm pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

Thanh tra TP.HCM kiến nghị cần chuyển vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình tổ chức đào tạo nghề, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM cũng có nhiều thiếu sót liên quan đến phôi chứng chỉ sơ cấp; thời gian, địa điểm đào tạo; hồ sơ, sổ sách trong đào tạo; kiểm tra và cấp phát chứng chỉ…

Kết luận thanh tra xác định trách nhiệm chính thuộc về Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM được phân công phụ trách và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan theo từng thời kỳ.

Quản lý, sử dụng tài chính không rõ ràng

Hàng loạt sai phạm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM vi phạm hàng loạt về quản lý, sử dụng tài chính.

Theo kết luận thanh tra, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM đã không gửi báo cáo kế hoạch mua sắm tài sản, quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019, 2020 cho Sở LĐTBXH để theo dõi, kiểm tra và giám sát là không đúng theo quy định.

Bên cạnh đó còn thực hiện gói thầu mua xe ô tô đã qua sử dụng với giá trị 99,5 triệu đồng theo hình thức chỉ định thầu theo quy trình rút gọn chưa đảm bảo trình tự, thủ tục theo Luật Đấu thầu năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành…

Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM không thực hiện mở thẻ tài sản cố định theo quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính đối với 29 xe ô tô dạy lái xe hạng B2 thuộc sở hữu của đơn vị. Các biên bản kiểm kê tài sản cuối năm không ghi thời điểm kiểm kê. Một số tài sản cố định, công cụ dụng cụ đã hư hỏng không còn sử dụng nhưng Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM chưa thực hiện xử lý theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.

Qua thanh tra cho thấy, từ tháng 4.2016-9.2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM chi hỗ trợ cho 5 cá nhân thuộc Sở LĐTB&XH trong công tác phối hợp giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy chế chi tiêu nội bộ nhưng chưa đúng quy định tại điểm d khoản 1 Điều 10 Thông tư số 20/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM đã thu hồi 198,2/278,1 triệu đồng (không bao gồm số thuế thu nhập cá nhân do đã nộp cho cơ quan thuế). Trung tâm đã điều chỉnh Quy chế Chi tiêu nội bộ và đang tiếp tục việc thu hồi khoản chỉ nêu trên đối với 3 cá nhân với tổng số tiền gần 80 triệu đồng.

Đáng chú ý, qua thanh tra cũng cho thấy, Trung tâm Dịch vụ việc làm chi một số nội dung cho các đơn vị, cá nhân không phải là cán bộ, nhân viên, người lao động từ Quỹ Phúc lợi trong năm 2019, năm 2020 với tổng số tiền hơn 115 triệu đồng chưa phù hợp quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ và Quy chế Chi tiêu nội bộ của Trung tâm.

Trách nhiệm các vi phạm nêu trên thuộc về Giám đốc Trung tâm theo thời kỳ phát sinh vụ việc, Kế toán trưởng Trung tâm Dịch vụ việc làm.

Thanh tra TP.HCM cũng chỉ ra những vi phạm, thiếu sót, trách nhiệm của Sở LĐTB&XH, Bảo hiểm xã hội thành phố, các đơn vị cho Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM thuê, mượn một phần trụ sở để làm Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp và tổ chức các lớp dạy nghề…

* Báo điện tử Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của các cơ quan liên quan đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Trung Kiên
#