Kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại tỉnh Tiền Giang

- Thứ Ba, 29/11/2022, 16:55 - Chia sẻ

Ngày 29.11, Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng và tiêu cực năm 2022 tại tỉnh Tiền Giang.

Kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại tỉnh Tiền Giang -0
Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng và tiêu cực năm 2022 tại tỉnh Tiền Giang.

Theo quyết định công bố, ông Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ, thành viên Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, tiêu cực làm trưởng đoàn; ông Đặng Công Huẩn, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ làm Phó trưởng đoàn cùng nhiều thành viên đại điện lãnh đạo Cục 3, Cục 4, Vụ kế hoạch tổng hợp của Thanh tra Chính phủ, Ủy ban kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương và Văn phòng chính phủ.

Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh Tiền Giang theo kế hoạch số 1897 ngày 26/10/2022 của Tổng Thanh tra Chính phủ.

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đề nghị lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tiền Giang, các ban ngành phối hợp, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan tới những nội dung liên quan. Do đoàn kiểm tra sẽ làm việc trong vòng 2 ngày, ông Huẩn đề nghị thành viên trong đoàn tập trung cao, phối với với các ban ngành tỉnh Tiền Giang để hoàn thành nhiệm vụ.

Bí thư tỉnh ủy Tiền Giang Nguyễn Văn Dành cho biết, tỉnh đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan khẩn trương có báo cáo và cung cấp đầy đủ hồ sơ cho đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ. 

Trung Kiên
#