Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

- Thứ Năm, 26/10/2023, 16:24 - Chia sẻ

Ngày 26.10, Đoàn Kiểm tra số 3 do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc về Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành phần tham gia kiểm tra, gồm các thành viên Đoàn kiểm tra số 3; Đại diện Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Đoàn Kiểm tra số 3 sẽ tiến hành việc kiểm tra tại các đơn vị: Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thi hành án dân sự tinh, Thanh tra tỉnh. 

Trong đó Đoàn kiểm tra số 3 tổ chức buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu để công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra. Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra số 3 trình bày dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra; Ban cán sự Đảng bộ Tư pháp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan chức năng phát biểu ý kiến tham gia đối với dự thảo Báo cáo; các thành viên Đoàn kiểm tra biểu ý kiến trao đổi, làm rõ các nội dung dự thảo Báo cáo; Trưởng Đoàn kiểm tra phát biểu kết luận buổi làm việc.

Thời gian kiểm tra bắt đầu từ 26.10 đến ngày 4.11, trong đó mốc thời gian kiểm tra được tính từ ngày 1.1.2016 đến 30.6.2023. Kết thúc đợt kiểm tra tại Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Nếu xét thấy cần thiết, Đoàn kiểm tra số 3 sẽ tổ chức buổi làm việc với đại diện Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan, đơn vị được kiểm tra để tiếp nhận các ý kiến phản ánh, góp ý của bộ, tỉnh về công tác kiểm tra.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú cho biết: “Thường vụ Tỉnh uỷ Bà Rịa – Vũng Tàu là một trong sáu tổ chức Đảng được Ban chỉ đạo Trung ương lập kế hoạch kiểm tra, về cách làm thì tôi đề nghị hội nghị sẽ nghe đoàn công bố và kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương. Sau đó hội nghị sẽ nghe đại diện Thường trực tỉnh uỷ trình bày báo cáo tóm tắt về kết quả tự kiểm tra. Sau đó hội nghị sẽ có ý kiến thảo luận”.

Trung Kiên
#