Hạn chế, thiếu sót trong công tác quy hoạch, xây dựng đô thị tại Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

- Thứ Ba, 30/01/2024, 07:44 - Chia sẻ

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh đã chỉ ra nhiều hạn chế, thiếu sót của UBND quận 5 trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn quận.

TP. Hồ Chí Minh: Còn nhiều hạn chế trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng đô thị tại quận 5 -0
Khu đất tại số 152 đường Trần Phú, quận 5, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Phương.

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kết luận thanh tra (KLTT, số 113/KL-TTTP-P1) về trách nhiệm Chủ tịch UBND quận 5 trong công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn quận.

KLTT chỉ ra việc lập, thẩm định, trình phê duyệt và triển khai thực hiện đối với các đồ án quy hoạch trên địa bàn quận 5 còn nhiều hạn chế, thiếu sót.

Đối với dự án cao ốc căn phòng, trung tâm thương mại, dịch vụ và căn hộ cao cấp tại số 152 đường Trần Phú (phường 4) được Chủ tịch UBND quận 5 phê duyệt quy hoạch chi tiết tại quyết định số 4317/QĐ-UBND ngày 1.12.2010 (quyết định số 4317/QĐ-UBND được điều chỉnh bởi quyết định số 6097/QĐ-UBND ngày 30.11.2011). Trong thời kỳ thanh tra, dự án đã thi công hoàn tất các hạng mục theo theo giấy phép xây dựng (GPXD) số 100/GPXD ngày 23.5.2018 của Sở Xây dựng.

Năm 2022, Thanh tra Chính phủ có KLTT số 966/KL-TTCP ngày 20.9.2022 liên quan đến khu đất trên của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam. Theo đó, thu hồi phần đất 30.927,7m2 tại vị trí trên theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Ngày 25.10.2023, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 4856/QĐ-UBND về việc thu hồi đất tại số 152 Trần Phú (phường 4) do vi phạm pháp luật khi chuyển nhượng 30.927,7m2 nhưng không xin phép Thủ tướng Chính phủ theo KLTT số 966/KL-TTCP ngày 20.9.2022 của Thanh tra Chính phủ.

Trong thời kỳ thanh tra, dự án đã thi công hoàn tất các hạng mục theo GPXD số 100/GPXD ngày 23.5.2018 của Sở Xây dựng.

TP. Hồ Chí Minh: Còn nhiều hạn chế trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng đô thị tại quận 5 -0
Khu đất số 118 – 120 đường Hải Thượng Lãn Ông (P.10, Q.5). Ảnh: Quang Phương.

Cũng theo KLTT, đối với việc điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000 khu dân cư liên phường 5, 6, 10 (Q.5) tại khu đất số 118 – 120 đường Hải Thượng Lãn Ông (P.10): Việc chuẩn bị lập quy hoạch không có hồ sơ thể hiện việc rà soát trước khi thực hiện điều chỉnh quy hoạch đô thị là không đúng theo Điều 46 Luật Quy hoạch Đô thị năm 2009.

UBND quận 5 không lập báo cáo về nội dung và kế hoạch điều chỉnh cục bộ để trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đô thị xem xét là không thực hiện đúng theo khoản 1 Điều 51 Luật Quy hoạch Đô thị năm 2009.

Về trình thẩm định, trình phê duyệt nhiệm vụ, điều chỉnh nhiệm vụ và đồ án quy hoạch: UBND quận 5 không cung cấp được hồ sơ thể hiện việc phân tích, đánh giá hiện trạng, xác định rõ các yêu cầu cải tạo, chỉnh trang đô thị để đề xuất điều chỉnh các chỉ tiêu về sử dụng đất, mật độ xây dựng, tầng cao công trình là không thực hiện đúng theo khoản 2 Điều 48 và điểm b khoản 2 Điều 49 Luật Quy hoạch Đô Thị năm 2009.

Về điều này, Sở Quy hoạch – Kiến trúc cũng không có hồ sơ thể hiện rõ cơ sở đề xuất UBND TP. Hồ Chí Minh phê duyệt các chỉ tiêu nêu trên tại Thông báo số 307/TB-VP ngày 19.4.2021 của Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh.

TP. Hồ Chí Minh: Còn nhiều hạn chế trong công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng đô thị tại quận 5 -0
Dự án tại khu đất số 629B-633 Nguyễn Trãi (P.11, Q.5). Ảnh: Quang Phương.

KLTT cũng cho biết, đối với việc chậm triển khai dự án trong đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng: Trên địa bàn quận có 17 dự án đã được phê duyệt quy hoạch có 4 dự án đang tạm dừng hoặc chấm dứt thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của UBND TP. Hồ Chí Minh; Có 8/17 dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị, chưa hoàn chỉnh trình tự, thủ tục thực hiện dự án.

Qua kiểm tra hồ sơ và kết quả làm việc với cơ quan, đơn vị có liên quan, nhận có 2/17 dự án (dự án tại khu đất số 629B-633 Nguyễn Trãi và dự án khách sạn Sadaco tại số 635 Nguyễn Trãi (phường 11) chậm thực hiện liên quan đến việc tổ chức lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000) và đến nay, đồ án quy hoạch phân khu (điều chỉnh quy hoạch chi tiết) tỷ lệ 1/2000 liên phường 10, 11, 12 vẫn chưa được phê duyệt.

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh kiến nghị Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh giao Chủ tịch UBND quận 5 tổ chức kiểm điểm trách nhiệm cụ thể từng tập thể, cá nhân có liên quan thuộc quận; Khẩn trương có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quy hoạch, công tác quản lý quy hoạch xây dựng…; Khẩn trương chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá sự phù hợp của nhiệm vụ quy hoạch phân khu đã được duyệt với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành để làm cơ sở lập đồ án, trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc thẩm định, trình UBND TP. Hồ Chí Minh phê duyệt 4 đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 các cụm khu dân cư liên phường: 5,6;  10, 11, 12,…

Rà soát, đề xuất xử lý theo quy định đối với quyết định số 4317/QĐ-UBND ngày 1.12.2010 của UBND quận 5 và thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng, quy hoạch đối với khu đất tại 152 Trần Phú (P.4) và kịp thời xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định pháp luật.

Quang Phương
#