Hà Nội: Giao Thanh tra Thành phố kiểm tra đơn của công dân tố cáo Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai

- Thứ Hai, 10/06/2024, 11:49 - Chia sẻ

Mới đây, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội có văn bản gửi Chánh Thanh tra Thành phố về việc kiểm tra, đề xuất giải quyết đơn tố cáo của công dân thuộc Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Theo văn bản, UBND thành phố Hà Nội nhận được đơn của công dân tố cáo ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai không thực hiện đúng chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội và Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng gây thiệt hại đến tài sản nhà nước và tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân (liên quan đến việc hoàn thiện thủ tịch trình cấp có thẩm quyền bán nhà tái định cư cho một số hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất để Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II trên địa bàn quận Hoàng Mai).

Hà Nội: Giao Thanh tra Thành phố kiểm tra đơn của công dân tố cáo Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai -0

Về việc này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn có ý kiến chỉ đạo: Giao Thanh tra Thành phố kiểm tra, đề xuất; báo cáo kiến nghị Chủ tịch UBND Thành phố xem xét, giải quyết đơn của công dân theo quy định của pháp luật.

Sở Xây dựng đề nghị UBND quận Hoàng Mai thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND TP Hà Nội đảm bảo quyền lợi của hàng chục hộ dân

Ngày 7.3.2024, Sở Xây dựng TP Hà Nội có công văn gửi UBND quận Hoàng Mai về việc bán căn hộ tái định cư tại Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II trên địa bàn quận Hoàng Mai.

Theo đó, Sở Xây dựng nhận được Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 27.2.2024 của UBND quận Hoàng Mai đề nghị Sở Xây dựng trình UBND Thành phố quyết định bán nhà đối với 47 hộ - 50 căn (lần 1) cho các hộ gia đình, cá nhân nằm trong chỉ giới thu hồi đất thực hiện GPMB Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II trên địa bàn quận Hoàng Mai. Về việc này, Sở Xây dựng TP Hà Nội có ý kiến như sau:

Ngày 14.10.2022, UBND thành phố có Văn bản số 10627/VP-TNMT giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Thanh tra Thành phố, UBND quận Hoàng Mai: “Kiểm tra, rà soát việc áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Dự án; việc phê duyệt phương án tái định cư của UBND quận Hoàng Mai đối với từng hộ gia đình thuộc Dự án; trên cơ sở đó thông báo để Sở Xây dựng, UBND quận Hoàng Mai trình UBND Thành phố phê duyệt bán nhà tái định cư cho các hộ gia đình đủ điều kiện được bố trí tái định cư theo quy định; hướng dẫn, yêu cầu UBND quận Hoàng Mai điều chỉnh lại phương án tái định cư đã phê duyệt chưa đảm bảo đúng quy định; tổng hợp báo cáo đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo các nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền (nếu có)”. 

Hà Nội: Giao Thanh tra Thành phố kiểm tra đơn của công dân tố cáo Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai -0
Hà Nội: Giao Thanh tra Thành phố kiểm tra đơn của công dân tố cáo Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai -0
Ngày 7.3.2024, Sở Xây dựng TP Hà Nội có công văn gửi UBND quận Hoàng Mai đề nghị quận Hoàng Mai thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, đảm bảo quyền lợi của hàng chục hộ dân.

Ngày 28.6.2023, UBND Thành phố Hà Nội có Văn bản số 7113/VP-TNMT chỉ đạo một số nội dung cụ thể như sau:

Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của UBND Thành phố tại Văn bản số 10627/VP-TNMT ngày 14.10.2022 của Văn phòng UBND Thành phố; kiểm tra, rà soát việc áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án và việc phê duyệt phương án tái định cư của UBND quận Hoàng Mai đảm bảo đúng quy định của pháp luật; tham mưu đề xuất, báo cáo UBND Thành phố để giao Thanh tra Thành phố tổ chức thanh tra, kết luận, đề xuất phương án giải quyết tồn tại đối với các trường hợp áp dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư không đúng quy định của pháp luật (nếu có).

Yêu cầu UBND quận Hoàng Mai nghiêm túc thực hiện các nội dung hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường; tổng hợp, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng xem xét, trình phê duyệt bán nhà tái định cư đối với các trường hợp đã áp dụng đúng quy định của pháp luật và chính sách đặc thù của Dự án đã được UBND Thành phố chấp thuận; đối với các trường hợp áp dụng chưa đúng, phải điều chỉnh lại phương án tái định cư và giải quyết xong các tồn tại, vướng mắc (nếu có) theo quy định, trước khi trình phê duyệt bán nhà tái định cư.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, ngày 14.8.2023, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 6152/STNMT-QHKHSDĐ đề nghị UBND quận Hoàng Mai:

Tổng hợp, phân loại toàn bộ các trường hợp hộ gia đình, cá nhân đã được phê duyệt bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tái Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội - Dự án II trên địa bàn quận Hoàng Mai theo từng nhóm: (1). Các trường hợp áp dụng theo đúng quy định pháp luật và chính sách đặc thù được UBND Thành phố chấp thuận; (2). Các trường hợp vận dụng quy định của pháp luật (không áp dụng đúng quy định của pháp luật và chính sách đặc thù được UBND Thành phố chấp thuận).

Cử tri kêu cứu khi mua nhà tái định cư gần 10 năm nhưng không được bàn giao

Cung cấp số liệu tổng hợp tại Mục 1 kèm theo toàn bộ hồ sơ tài liệu pháp lý có liên quan, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ sở để các Sở, ngành kiểm tra, rà soát.

Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý của tài liệu và số liệu tổng hợp báo cáo.

Ngày 20.10.2023, UBND Thành phố có Văn bản số 12346/VP-TNMT giao: “Thanh tra Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND quận Hoàng Mai và các đơn vị liên quan, trên cơ sở nghiên cứu, tổng hợp nội dung, kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố (tại các Văn bản: số 7113/VP-TNMT ngày 28.6.2023 và số 10627/VP-TNMT ngày 14.10.2022 của Văn phòng UBND Thành phố), tham mưu đề xuất thực hiện ý kiến của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ tại Văn bản số 1506/CV/UBKTTU ngày 9.10.2023, báo cáo UBND Thành phố”.

Căn cứ các quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn Thành phố; để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố phê duyệt bán nhà tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân, Sở Xây dựng TP Hà Nội đề nghị UBND quận Hoàng Mai triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND Thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường tại các văn bản đã ban hành nêu trên.

*Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát, thông tin kết quả thực thi pháp luật trong vụ việc trên đến bạn đọc và cử tri cả nước.


 

 

Cao Kỳ - Quân Đỗ
#