Đồng Nai: Công ty TNHH Pouchen Việt Nam vướng hàng loạt sai phạm về môi trường, đất đai

- Thứ Sáu, 26/01/2024, 15:18 - Chia sẻ

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của Công ty TNHH Pouchen Việt Nam (phường Hóa An, TP Biên Hòa) trong việc quản lý, sử dụng đất đai và bảo vệ môi trường.

Đồng Nai: Công ty TNHH Pouchen Việt Nam vướng hàng loạt sai phạm về môi trường, đất đai -0
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Đồng Nai vừa công khai kết luận số 09/KL-TT về việc chấp hành pháp luật về đất đai, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường tại Công ty TNHH Pouchen Việt Nam.

Theo kết luận, ngày 10.3.2005, UBND tỉnh Đồng Nai ký quyết định số 1012/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu mở rộng sản xuất, khu phục vụ sản xuất và khu nhà ở công nhận tại xã Hóa An, TP Biên Hòa.

Ngày 4.1.2012, UBND tỉnh ký quyết định số 366/QĐ-UBND, duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng đã phê duyệt tại quyết định số 1012.QĐ-UBND nói trê. Trong đó, UBND tỉnh phê duyệt nội dung tiến độ triển khai dự án (công trình dịch vụ công cộng, nhà trẻ, nhà ở công nhân) sẽ hoàn thành việc xây dựng “nhà ở công nhân, công trình nhà trẻ, các công trình khác và hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật toàn dự án trong giai đoạn quý II/2012 – 2014".

Đồng Nai: Công ty TNHH Pou Chen Việt Nam để xảy ra nhiều sai phạm về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai -0
Công ty TNHH Pouchen Việt Nam tại phường Hóa An, TP Biên Hòa, Đồng Nai

Tuy nhiên đến nay (tại thời điểm thanh tra), công ty chưa triển khai thực hiện việc đầu tư xây dựng hạng mục dự án công trình nhà ở cho công nhân.

Tại biên bản làm việc ngày 7.7.2023 (có xác nhận của đoàn Thanh tra, Công ty và UBND phường Hóa An) xác nhận việc chậm tiến độ thực hiện hạng mục này của dự án đã vi phạm sử dụng đất theo quy định tại điểm I khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 (diện tích chậm thực hiện với khoảng 4ha bao gồm công trình nhà ở và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ở lân cận).

Theo giải trình của Công ty Pou Chen Việt Nam, chưa triển khai dự án do công ty tự xác định nhu cầu nhà ở của công nhân không nhiều do công nhân tự thuê mướn nhà trọ bên ngoài; Công ty sẽ lập thủ tục kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận cho công ty được mở rộng sản xuất kinh doanh tại khu vực đất này.

Phạt hơn 300 triệu đồng vì vi phạm về bảo vệ môi trường

Đồng Nai: Công ty TNHH Pouchen Việt Nam để xảy ra nhiều sai phạm về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai -0
Công nhân Công ty TNHH Pouchen Việt Nam đang làm việc tại nhà xưởng sản xuất

Theo kết luận, Công ty Pouchen Việt Nam không thực hiện thủ tục đăng ký đất đai (về việc điều chỉnh tên Công ty trên GCNQSDĐ số C468412 ngày 10.1.1997): Công ty Hưng nghiệp Cổ phần TNHH Pouchen Việt Nam được cấp GCNQSDĐ số C468412 ngày 10.1.1997 với diện tích 163.380m2 tại xã Hóa An, TP Biên Hòa. Năm 2008, Công ty đổi tên thành Công ty TNHH Pouchen Việt Nam.

Đến năm 2017, Công ty nộp hồ sơ để đăng ký biến động đất đai (điều chỉnh tên công ty tại GCNQSDĐ này). Tuy nhiên, do quá thời hạn quy định nên công ty bị xử phạt vi phạm hành chính. Công ty đã nộp phạt nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất thủ tục điều chỉnh tên tại GCNQSDĐ.

Về lĩnh vực môi trường, Công ty Pouchen Việt Nam có nhiều sai sót như: Công ty nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường không đúng thời gian so với thời hạn và thời điểm phải có giấy phép theo quy định (giấy phép xả thải là giấy phép môi trường thành phần hết hạn vào tháng 12.11.2022, đến 11.11.2022, công ty mới nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường tại Trung tâm hành chính công của tỉnh Đồng Nai).

Báo cáo không đúng các thông tin về tình hình sử dụng nguyên, nhiên liệu trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm gửi Sở TN-MT.

Về thực hiện Luật Tài nguyên nước, Công ty Pouchen Việt Nam đã tái sử dụng nước vượt công suất tại văn bản số 5511/STNMT-TNN, KS&BĐKH ngày 16.8.2019 của Sở TN-MT.

Thanh tra Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai đã chỉ ra những sai phạm trên thuộc trách nhiệm của Công ty Pouchen Việt Nam. Cụ thể đã vi phạm theo các điều khoản được quy định tại Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 7.7.2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Vi phạm sử dụng đất theo quy định tại điểm I khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

Đồng Nai: Công ty TNHH Pouchen Việt Nam để xảy ra nhiều sai phạm về bảo vệ môi trường, sử dụng đất đai -0
Công nhân Công ty TNHH Pouchen Việt Nam đang làm việc tại nhà xưởng

Với hàng loạt vi phạm trên, Thanh tra Sở TN-MT đề xuất, kiến nghị Chánh Thanh tra trình Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ký các quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối đối với Công ty Pouchen Việt Nam trong lĩnh vực môi trường với số tiền phạt hơn 300 triệu đồng.

Thanh tra Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai yêu cầu Công ty Pouchen nhanh chóng triển khai thực hiện dự án đối với hạng mục nhà ở công nhân và các công trình khác, hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật dự án; Tiếp tục tuân thủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

Đối với khu đất 4ha, Thanh tra Sở kiến nghị lãnh đạo Sở TN-MT xem xét nếu công ty không có nhu cầu xây dựng nhà ở cho công nhân thì lập thủ tục kiến nghị UBND tỉnh xem xét thu hồi đất theo quy định.

Quang Phương
#