Đại biểu Nguyễn Hải Dũng (Nam Định): Quốc hội đã lựa chọn trúng và đúng vấn đề nóng của đời sống xã hội để chất vấn

- Thứ Sáu, 12/11/2021, 17:45 - Chia sẻ
Kết thúc Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ hai, đại biểu Nguyễn Hải Dũng chia sẻ, Quốc hội đã lựa chọn trúng và đúng những vấn đề nóng của đời sống xã hội đang được cử tri, nhân dân và đại biểu Quốc hội quan tâm. Các Bộ trưởng và thành viên Chính phủ đã trả lời thấu đáo, thẳng thắn, trách nhiệm thể hiện được bản lĩnh, năng lực, khả năng giải đáp đối với lĩnh vực mình phụ trách.