Bài 2

Cụm công trình thuỷ lợi Ia H'Drai: Nghiệm thu, thanh toán không đúng quy định, thực tế thi công

- Thứ Năm, 16/03/2023, 14:41 - Chia sẻ

Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) kiến nghị Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đôn đốc, thu hồi hơn 700 triệu đồng do nghiệm thu, thanh toán không đúng quy định, thực tế thi công.

Vừa qua, Chánh thanh tra Bộ NN&PTNT Nguyễn Trường Sơn đã ký ban hành Kết luận thanh tra về việc thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng dự án Cụm công trình thủy lợi Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum chỉ ra nhiều tồn tại, thiếu sót trong công tác nghiệm thu, thanh toán tại một số gói thầu xây lắp.

Theo đó, tại các gói thầu số 02-XL: Thu dọn vệ sinh lòng hồ; Gói thầu số 04-XL: Hoàn trả đường lòng hồ; Gói thầu 05-XL: Hoàn thiện hệ thống cấp nước sinh hoạt; Gói thầu 06-XL: Chỉnh trang cụm công trình đầu mối và cấp nước khu quản lý đầu mối, Chủ đầu tư cùng các nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây lắp đã có nhiều cố gắng, nhiều giải pháp khắc phục khó khăn để triển khai thực hiện dự án đúng trình tự, thủ tục về quản lý đầu tư xây dựng công trình và đáp ứng tiến độ; Cơ bản Chủ đầu tư thực hiện việc nghiệm thu, thanh toán theo các quy định hiện hành.

Cụm công trình thuỷ lợi Ia H'Drai: Nghiệm thu, thanh toán không đúng quy định, thực tế thi công -0
UBND tỉnh Kon Tum (nguồn: internet)

Tuy nhiên, tại gói thầu số 01-XL: Thi công xây lắp cụm công trình đầu mối hồ Ia Hiur, đường thi công kết hợp quản lý, hệ thống thiết bị điện, khu quản lý đầu mối, đường ống chính và hệ thống cấp nước sinh hoạt (gồm các công trình phụ trợ thi công) có giá trị hợp đồng sau điều chỉnh là 229.092.958.000 đồng, do Liên danh nhà thầu thi công: Công ty TNHH Tuấn Dũng và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng công trình 568 (Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 93/QĐ-BQL ngày 13.12.2018 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Kon Tum). Chủ đầu tư nghiệm thu, thanh toán khối lượng của một số hạng mục cho nhà thầu thi công chưa đúng quy định với số tiền 649.015.000 đồng;

Gói thầu số 03-XL: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống đường ống nhánh Ia Hiur có giá trị hợp đồng 18.759.232.000 đồng, cũng do nhà thầu Công ty TNHH Tuấn Dũng thực hiện (Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 121/QĐ-BQL ngày 28.8.2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Kon Tum). Chủ đầu tư nghiệm thu, thanh toán khối lượng của một số hạng mục cho nhà thầu thi công chưa đúng quy định với số tiền 51.251.000 đồng. Kết luận thanh tra đã chỉ rõ trách nhiệm để xảy ra những tồn tại, thiếu sót nêu trên thuộc về nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, Chủ đầu tư.

Đáng nói là, cũng tại gói thầu số 01-XL do Liên danh nhà thầu Công ty TNHH Tuấn Dũng và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng công trình 568 thực hiện, Kiểm toán Nhà nước đã tiến hành kiểm toán dự án Cụm công trình thủy lợi Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum và có Thông báo Kết quả kiểm toán số 493/TB-KTNN ngày 04.11.2020, kiến nghị Chủ đầu tư giảm trừ giá trị hợp đồng gói thầu số 01-XL với số tiền là 1.854.407.000 đồng, nguyên nhân do tính trùng, tính thừa khối lượng so với bản vẽ thiết kế.

Để khắc phục các tồn tại, thiếu sót phát hiện qua thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng dự án Cụm công trình thủy lợi Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum, Thanh tra Bộ NN&PTNT kiến nghị Bộ trưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh Kon Tum tổ chức kiểm điểm, nghiêm túc chấn chỉnh rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có liên quan đến các tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý dự án, nghiệm thu, thanh toán, quản lý chất lượng công trình; Rà soát lại toàn bộ hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quản lý chất lượng của các gói thầu tư vấn, xây lắp và các tồn tại, thiếu sót để có biện pháp khắc phục theo đúng quy định của pháp luật.

Đôn đốc, thu hồi số tiền: 700.266.000 đồng của các nhà thầu do đã nghiệm thu, thanh toán không đúng quy định, thực tế thi công và nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ NN&PTNT để nộp Ngân sách Nhà nước theo quy định. (Trong đó: Kinh phí thu hồi của nhà thầu Công ty TNHH Tuấn Dũng là 679.996.000 đồng; Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng công trinh 568 là 20.270.000 đồng.)

Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra về Thanh tra Bộ NN&PTNT trước ngày 31.5.2023.

* Báo điện tử Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của các cơ quan liên quan đến bạn đọc và cử tri cả nước.

An Nhiên
#