Bài 2:

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo giải quyết đơn thư của Công ty TNHH kỹ thương Đông Đô liên quan quy hoạch Cụm công nghiệp Lâm Bình

- Thứ Hai, 22/01/2024, 12:09 - Chia sẻ

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa có Công văn số 79/UBND-XDCB do ông Vũ Huy Phương - Chánh văn phòng ký gửi các sở Xây dựng, Công thương, UBND huyện Lương Tài và Công ty TNHH kỹ thương Đông Đô.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh nhận được đơn đề nghị ngày 26.12.2013 của Công ty TNHH kỹ thương Đông Đô về việc dừng thực hiện quy hoạch điều chỉnh CCN Lâm Bình theo Quyết định số 1328/QĐ-UBND tỉnh về việc phê duyệt QHCT CCN Lâm Bình.

Về việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Công thương, UBND huyện Lương Tài và các đơn vị liên quan căn cứ vào quy hoạch được duyệt và các quy định có liên quan, xem xét nội dung đề nghị của Công ty TNHH Kỹ thương Đông Đô tại đơn đề nghị, hướng dẫn công ty thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục; Tham mưu đề xuất những nội dung thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh Bắc Ninh theo quy định.

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo giải quyết đơn thư của Công ty TNHH kỹ thương Đông Đô liên quan quy hoạch Cụm công nghiệp Lâm Bình -0
Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo giải quyết đơn thư của Công ty TNHH kỹ thương Đông Đô liên quan quy hoạch Cụm công nghiệp Lâm Bình.

Liên quan thông tin điều chỉnh quy hoạch 1/500 Cụm công nghiệp Lâm Bình, Công ty TNHH kỹ thương Đông Đô đã gửi đơn kêu cứu đến nhiều cơ quan, đồng thời có đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch gửi UBND huyện Lương Tài.

Báo Đại biểu Nhân dân nhận được Đơn kêu cứu khẩn cấp của Công ty TNHH kỹ thương Đông Đô do bà Trần Thị Thuỷ - Giám đốc ký. Đơn thư cho biết: Từ năm 2022, Công ty TNHH kỹ thương Đông Đô có rất nhiều văn bản và ý kiến, kiến nghị đề nghị đến các cấp các ngành về việc đưa diện tích đất Công ty Đông Đô đang sử dụng đã được UBND tỉnh Bắc Ninh giao theo Quyết định số 1541/QDED-UBND ngày 14.10.2009 của UBND tỉnh Bắc Ninh và Quyết định số 1910/UBND-XDCB ngày 22.7.2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc chuyển đổi mục đích sử dụng phần đất xây dựng nhà máy sản xuất đá khô, làm sạch công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ kho vận hàng hoá để mở rộng trung tâm dạy nghề lái xe ô tô ra khỏi ranh giới quy hoạch điều chỉnh Cụm công nghiệp Lâm Bình là phù hợp với quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25.5.2017 của Chính phủ quy định về quản lý phát triển Cụm công nghiệp.

Doanh nghiệp này cho biết: Theo một số nguồn tin không chính thống, trong thời gian vừa qua đã có phê duyệt quy hoạch 1/500 Cụm công nghiệp Lâm Bình với một số nội dung xâm phạm trực tiếp đến quyền lợi chính đáng của Công ty TNHH kỹ thương Đông Đô. Nguồn tin trên làm ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động đào tạo, sát hạch lái xe của Công ty TNHH kỹ thương Đông Đô đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Tuy nhiên, đến nay Công ty TNHH kỹ thương Đông Đô chưa nhận được bất cứ văn bản thông báo trả lời chính thức nào từ các cơ quan chức năng: xã, huyện, tỉnh về nội dung công ty kiến nghị. Vì vậy, ngày 25.12.2023, Công ty TNHH kỹ thương Đông Đô đã có đơn đề nghị cung cấp thông tin quy hoạch nêu trên gửi UBND huyện Lương Tài.

Theo tìm hiểu của PV Báo Đại biểu Nhân dân, liên quan đến sự việc trên, ngày 25.5.2022, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh có văn bản số 896/STNMT-QLĐĐ,ĐĐ&BĐ về việc “tiếp tục thực hiện dự án tại Cụm công nghiệp Lâm Bình, huyện Lương Tài của Công ty TNHH kỹ thương Đông Đô”.

Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo giải quyết đơn thư của Công ty TNHH kỹ thương Đông Đô liên quan quy hoạch Cụm công nghiệp Lâm Bình -0
Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo giải quyết đơn thư của Công ty TNHH kỹ thương Đông Đô liên quan quy hoạch Cụm công nghiệp Lâm Bình -0
Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo giải quyết đơn thư của Công ty TNHH kỹ thương Đông Đô liên quan quy hoạch Cụm công nghiệp Lâm Bình -0
Sở TNMT Bắc Ninh đề nghị giao UBND huyện Lương Tài hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Lâm Bình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở điều chỉnh diện tích UBND tỉnh đã giao cho Công ty TNHH kỹ thương Đông Đô thuê ra ngoài ranh giới Cụm công nghiệp Lâm Bình.

Theo văn bản, thực hiện văn bản số 1137/UBND-TNMT ngày 27.4.2022 của UBND tỉnh về việc xem xét đề nghị của Công ty TNHH kỹ thương Đông Đô, ngày 17.5.2022, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cuộc họp thành phần gồm: Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Sở Công thương, UBND huyện Lương Tài, UBND xã Lâm Thao, Công ty cổ phần đầu tư khai thác cảng và Công ty TNHH kỹ thương Đông Đô.

Theo đó, về dự án Cụm công nghiệp Lâm Bình, huyện Lương Tài: Dự án Cụm công nghiệp Lâm Bình, huyện Lương Tài (trước đây là Khu công nghiệp nhỏ và vừa Lâm Bình, huyện Lương Tài) được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 18.1.2006, diện tích 786.264,0 m2, gồm: 553.974 m2 đất quy hoạch cụm công nghiệp mới (trong đó có diện tích UBND tỉnh đã giao cho Công ty TNHH kỹ thương Đông Đô tại Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 14.10.2009); 232.290,0 m2 đất quy hoạch cụm công nghiệp đã có (trong đó có 25.110,6 m2 đất UBND tỉnh đã giao cho Công ty TNHH BMB thuê để xây dựng Nhà máy sản xuất chế biến thức ăn gia súc tại Quyết định số 688/QĐ-UBND ngày 17.5.2006; 119.700 m2 UBND tỉnh đã giao cho Công ty cổ phần luyện cán thép Sóc Sơn thuê để xây dựng Nhà máy sản xuất phôi thép tại Quyết định số 18.4.2003 và số 865/QĐ-UBND ngày 20.7.2011).

Ngày 2.4.2021, UBND tỉnh có Quyết định số 115/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm công nghiệp Lâm Bình, diện tích 55,4 ha, gồm: 21,15 ha đất đã có doanh nghiệp thuê và đang hoạt động sản xuất kinh doanh (Công ty TNHH kỹ thương Đông Đô 66.457,0 m2; Công ty TNHH BMB 25.110,6 m2; Công ty cổ phần luyện cán thép Sóc Sơn 119.700 m2); 34,25 ha xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp.

Về dự án của Công ty TNHH kỹ thương Đông Đô tại Cụm công nghiệp Lâm Bình, huyện Lương Tài: Ngày 14.10.2009, UBND tỉnh có Quyết định số 1541/QĐ-UBND, theo đó thu hồi 91.827,9 m2 đất tại Khu công nghiệp nhỏ và vừa Lâm Bình, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài (nay là Cụm công nghiệp Lâm Bình) và giao khu đất thu hồi này cho Công ty TNHH kỹ thương Đông Đô thuê để xây dựng Nhà máy sản xuất đá khô, làm sạch công nghiệp công nghệ cao và dịch vụ kho vận hàng hoá 66.457,0 m2, đất hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 21.114,0 m2; đất xây dựng mương, đường 2.989,0 m2; đất nông nghiệp khó canh tác 1.267,9 m2.

Ngày 3.5.2012, UBND tỉnh có Quyết định số 571/QĐ-UBND cho phép Công ty TNHH kỹ thương Đông Đô bổ sung mục đích sử dụng đất trên diện tích 66.457,0 m2 đang thuê theo Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 14.10.2009 để xây dựng nhà máy sản xuất đá khô, làm sạch công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ kho vận hàng hoá và Trung tâm dạy nghề, sát hạch lái xe ô tô Đông Đô.

Công ty TNHH kỹ thương Đông Đô đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BS 230490, số vào sổ CT 07483 ngày 6.2.2015, diện tích 66.457,0 m2.

Đến nay, Công ty TNHH kỹ thương Đông Đô đã thực hiện giải phóng mặt bằng xong đối với phần diện tích đất xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp 21.114,0 m2 và đất xây dựng mương, đường 2.989,0 m2 theo Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 14.10.2009 và đề nghị UBND tỉnh cho phép tiếp tục thực hiện để chuyển sang mục đích xây dựng Khu công viên văn hoá sinh thái. Theo quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Lâm Bình đã được phê duyệt, phần diện tích này được quy hoạch là đất cây xanh và đất hạ tầng kỹ thuật. Căn cứ Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Lương Tài được UBND tỉnh phê duyệt, phần diện tích này được quy hoạch là đất cụm công nghiệp.

Theo báo cáo của Công ty TNHH kỹ thương Đông Đô, hiện trạng Công ty đang sử dụng toàn bộ diện tích 66.457,0 m2 đất theo Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 14.10.2009 và số 571/QĐ-UBND ngày 3.5.2012 của UBND tỉnh vào mục đích xây dựng Trung tân dạy nghề, sát hạch lái xe ô tô Đông Đô.

Từ những lý do nêu trên, để có cơ sở triển khai thực hiện các dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Sở Xây dựng, UBND huyện Lương Tài theo chức năng, xem xét xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH kỹ thương Đông Đô do sử dụng đất không đúng mục đích theo dự án đầu tư đã được phê duyệt đối với diện tích khoảng 2 ha xây dựng nhà máy sản xuất đá khô, làm sạch công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ kho vận hàng hoá theo Quyết định số 571/QĐ-UBND ngày 3.5.2012 và Giấy chứng nhận đầu tư số 21.1.2.1.000 108, chứng nhận lần đầu ngày 8.7.2009, chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 6.4.2012 của UBND tỉnh.

Giao UBND huyện Lương Tài hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Lâm Bình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở điều chỉnh diện tích UBND tỉnh đã giao cho Công ty TNHH kỹ thương Đông Đô thuê theo Quyết định số 1541/QĐ-UBND ngày 14.10.2009 và số 571/QĐ-UBND ngày 3.5.2012 ra ngoài ranh giới Cụm công nghiệp Lâm Bình do Công ty TNHH kỹ thương Đông Đô đang sử dụng toàn bộ diện tích 66.457,0 m2 vào mục đích xây dựng Trung tâm dạy nghề, sát hạch lái xe ô tô Đông Đô, không phù hợp với quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25.5.2017 của Chính phủ; đồng thời giữ nguyên quy mô 55,4 ha theo Quyết định thành lập số 115/QĐ-UBND ngày 2.4.2021 của UBND tỉnh; cập nhật dự án vào quy hoạch tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Lương Tài theo quy định.

Để làm rõ các nội dung kêu cứu của Công ty TNHH kỹ thương Đông Đô, PV Báo Đại biểu Nhân dân đã liên hệ đặt lịch làm việc với UBND huyện Lương Tài. Tuy nhiên, nhiều ngày trôi qua, Báo Đại biểu Nhân dân vẫn chưa nhận được hồi âm từ địa phương này.

*Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của các đơn vị liên quan đến vụ việc trên đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Quân Đỗ - Cao Kỳ
#