TP. Hồ Chí Minh - Bài 2:

“Chây ì” hơn 29 tỷ đồng tiền thuế đất, Công ty địa ốc Nam Tiến bị thu hồi hơn 12.000m2 đất

- Thứ Bảy, 18/03/2023, 16:41 - Chia sẻ

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan tham mưu, trình UBND thành phố thu hồi hơn 12.000m2 đất tại số 4 đường Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Tân Bình đã giao cho Công ty địa ốc Nam Tiến.

Thu hồi hơn 12.000m2 đất của Công ty Nam Tiến

“Chây ì” hơn 29 tỷ đồng thuế đất, Công ty địa ốc Nam Tiến sẽ bị thu hồi hơn 12.000m2 đất -0
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo thu hồi khu đất tại số 4 Phạm Phú Thứ đã được giao cho Công ty Nam Tiến. Ảnh: Quang Phương.

Thanh tra TP. Hồ Chí Minh vừa có thông báo kết luận thanh tra về thanh tra toàn diện khu đất số 4 đường Phạm Phú Thứ (phường 11, quận Tân Bình). Khu đất có diện tích 12.496m2 được Nhà nước giao cho Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc Nam Tiến (trước đây là Công ty Cổ phần Nam Tiến).

Trên cơ sở kết luận thanh tra của Thanh tra TP. Hồ Chí Minh, ngày 1.3.2023, Văn phòng UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành thông báo số 125/TB-VP về kết luận của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi về kết luận thanh tra toàn diện khu đất trên.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cơ bản thống nhất nội dung kết luận thanh tra.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, Chi cục Thuế quận Tân Bình tham mưu, trình UBND TP. Hồ Chí Minh thu hồi toàn bộ diện tích khu đất số 4 (đường Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Tân Bình). Việc thu hồi trên căn cứ theo quy định tại Khoản 13, Điều 2, Nghị định 01/2017/NĐ-CP, ngày 6.1.2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

Sau khi thu hồi giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý, các đơn vị liên quan thực hiện chấm dứt hợp đồng thuê đất theo đúng quy định; rà soát, xem xét, xử lý hoặc báo cáo đề xuất xử lý theo thẩm quyền số tiền thu lợi bất chính và các biện pháp xử lý khác theo quy định pháp luật đối với Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc Nam Tiến (Công ty Nam Tiến) cho thuê lại nhà, đất không đúng quy định.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh giao Giám đốc Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành thanh tra làm rõ việc quản lý, sử dụng đối với khu đất có diện tích 5.434,5m2 tại số 2504/1A đường Lạc Long Quân (phường 11) do Công ty Cổ phần Vật tư xuất nhập khẩu Tân Bình đang quản lý, sử dụng và khu đất có diện tích khoảng 8.742,5m2 tại số 2504/1A Lạc Long Quân (phường 11) do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Bưu chính – Viễn thông (Saicom) đang quản lý, sử dụng và các khu đất khác trên địa bàn quận Tân Bình đang sử dụng không đúng mục đích; báo cáo kết quản cho UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét, chỉ đạo xử lý theo quy định. (Hai khu đất trên của 2 đơn vị trên có liên quan đến Công ty Nam Tiến trong việc góp vốn thành lập pháp nhân mới là Công ty Cổ phần PPT Land – PV)

Thu hồi đủ số tiền Công ty Nam Tiến nợ

“Chây ì” hơn 29 tỷ đồng thuế đất, Công ty địa ốc Nam Tiến sẽ bị thu hồi hơn 12.000m2 đất -0
Một phần mặt tiền khu đất tại số 4 đường Phạm Phú Thứ, phường 11, quận Tân Bình đang cho thuê. Ảnh: Quang Phương.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh giao Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Công an, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu UBND TP. Hồ Chí Minh áp dụng các biện pháp cần thiết để thu hồi đúng, đủ tiền thuê đất, thuế đất, tiền chậm nộp và nghĩa vụ tài chính về đất đai khác liên quan đến khu đất số 4 Phạm Phú Thứ nộp ngân sách Nhà nước.

Trường hợp Công ty Nam Tiến không thực hiện nộp tiền đầy đủ theo thông báo của cơ quan thuế thì báo cáo đề xuất UBND TP. Hồ Chí Minh xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cũng giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cục Thuế, Chi cục Thuế quận Tân Bình và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, rà soát thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của Công ty Nam Tiến theo kiến nghị của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tại văn bản số 10849/CT-QLN ngày 2.11.2017 và văn bản số 2573/CTTPHCM-QLN ngày 29.3.2022.

Đối với Công ty Nam Tiến, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu nghiêm túc thực hiện nộp đúng, đủ tiền thuê đất, thuế đất, tiền chậm nộp và các nghĩa vụ tài chính khác về đất liên quan đến khu đất số 4 Phạm Phú Thứ.

Chấp hành nghiêm túc các biện pháp xử lý của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với việc sử dụng đất không đúng mục đích, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng đất theo quy định.

* Báo điện tử Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của các cơ quan liên quan trong vụ việc trên đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Quang Phương
#