Vượt khó về đích

- Thứ Tư, 13/04/2022, 18:48 - Chia sẻ
Vướt khó về đích là quyết tâm của Hà Nội trong triển khai Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã. Thực tiễn cho thấy, bất cập cần sớm được tháo gỡ nhanh, quyết liệt, triển khai có lộ trình, bài bản và khoa học để phù hợp với thực tế và đem lại hiệu quả cao nhất.