Gia Lai: Công khai, minh bạch, công bằng trong việc phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công

- Thứ Sáu, 22/04/2022, 17:04 - Chia sẻ
Mới đây, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong giai đoạn 2016 – 2021 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh.
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai, thời gian qua, đơn vị đã tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 2 nghị quyết về việc quyết định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nhà nước cho các ngành, các cấp của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định về quản lý dự án đầu tư công theo từng giai đoạn. Qua đó, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng trong việc phân bổ vốn kế hoạch đầu tư công, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước, việc lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt, giao, thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn và hàng năm cơ bản tuân thủ theo quy định của pháp luật; bảo đảm các dự án được triển khai theo đúng kế hoạch và phát huy được hiệu quả đầu tư. Đối với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước và trong quản lý, sử dụng lao động được thực hiện theo quy định, tiêu chuẩn, định mức. Bên cạnh đó, Sở cũng đã chủ động cắt giảm những hoạt động không cần thiết. Nhờ đó, trong giai đoạn 2016 - 2021, Sở đã tiết kiệm được trên 2,4 tỷ đồng trong chi quản lý hành chính và chi thường xuyên.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn giám sát đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo bám sát theo đúng đề cương đề ra. Tuy nhiên, ngoài phần tiết kiệm tại đơn vị, Đoàn giám sát yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cần bổ sung phần tiết kiệm khi triển khai các dự án đầu tư để làm rõ thêm kết quả mà đơn vị đạt được trong giai đoạn 2016 - 2021 và hiệu quả của các dự án đầu tư. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Chia sẻ khối lượng công việc và ghi nhận những kết quả mà Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đạt được trong thời gian qua, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đề nghị Sở cần đánh giá, làm rõ nguyên nhân của kết quả đạt được cũng như những tồn tại, vướng mắc trong quá triển khai thực hiện nhiệm vụ gắn với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, có đề xuất, kiến nghị tới cấp có thẩm quyền để tháo gỡ. 

Với những ý kiến tham gia của các thành viên trong đoàn và ý kiến trao đổi của đơn vị, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tu chỉnh, hoàn thiện báo cáo gửi cho đoàn để có cơ sở đưa ra kết luận chung

Nhật Phương