Hà Nội

Khuyến khích thành lập mới các hợp tác xã nông nghiệp chuyên ngành 

Xem với cỡ chữ

Ngày 28.12, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn.

	Đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị
Đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Theo đánh giá, giai đoạn 2016 - 2020, kinh tế tập thể, HTX của thủ đô tương đối ổn định, tiếp tục phát triển theo nguyên tắc tự nguyện, dân chủ; các HTX đã bảo đảm các dịch vụ cho các thành viên, hộ gia đình; nhiều HTX đã nêu cao tinh thần tự chủ, chủ động khắc phục khó khăn, mở rộng sản xuất kinh doanh, ứng dụng khoa học kỹ thuật, áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng, an toàn vào sản xuất, năng suất và hiệu quả được nâng lên. Qua đó, giúp người dân phát triển sản xuất bền vững và tạo ra sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu, thị trường tiêu thụ ổn định, nâng cao giá trị sản xuất và đời sống nông dân; đa dạng dịch vụ hoạt động, thực hiện liên kết chuỗi trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất, kết hợp sản xuất nông nghiệp với du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm nông nghiệp…

Tuy nhiên, một số HTX hoạt động mờ nhạt, lợi ích mang lại cho thành viên chưa cao nên thành viên thiếu tin tưởng; mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và thành viên còn lỏng lẻo; phương thức tổ chức sản xuất kinh doanh dịch vụ của HTX chậm đổi mới; số lượng các HTX chuyên ngành hoạt động hiệu quả còn hạn chế; chưa tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị dẫn đến sản xuất nông nghiệp hiệu quả thấp, thiếu ổn định…

Hiện, trên địa bàn thành phố có 1.090 HTX đang hoạt động; 145 HTX ngừng hoạt động, chờ giải thể. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả phân loại 947 HTX gần nhất, có 183 HTX hoạt động tốt, 403 HTX hoạt động khá, 334 HTX hoạt động trung bình và 27 HTX yếu.

Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về HTX, vai trò của kinh tế tập thể, kinh tế HTX; tăng cường quản lý phát triển các mô hình kinh tế tập thể, HTX nông nghiệp; triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định 1840/2020 của Chính phủ về phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2021 - 2025; duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của HTX. Đồng thời, giải thể, chuyển đổi các HTX hoạt động yếu kém, không hiệu quả, ngừng hoạt động theo quy định; khuyến khích thành lập mới các HTX nông nghiệp lĩnh vực chuyên ngành; giao thêm nhiệm vụ dịch vụ chợ, môi trường và dịch vụ khác tại các địa phương cho HTX đảm nhiệm…

Tại Hội nghị, 21 tập thể và 28 cá nhân đã được nhận bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế tập thể, HTX nông nghiệp giai đoạn 2018 - 2020.

HUYỀN LOAN