Khuyến cáo của Bộ Y tế phòng, chống dịch Covid-19 dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 

Xem với cỡ chữ
Vì lợi ích của đất nước, cộng đồng và của chính mình, mỗi người dân Việt Nam hãy đồng lòng quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được trong phòng, chống dịch Covid-19!