Không thể phủ nhận hiệu quả khi áp dụng điều luật mới