HĐND huyện Mai Châu, Hòa Bình

Không ngừng nỗ lực vì cuộc sống của Nhân dân 

Xem với cỡ chữ
Nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND các cấp trên địa bàn huyện Mai Châu đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Với việc ban hành các nghị quyết sát thực tiễn đã góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; đặc biệt, giúp cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân.
Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cùng với HĐND huyện Mai Châu khảo sát thực tế tại Trạm y tế xã Pù Bin

Tổ chức tốt các kỳ họp

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Mai Châu đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện duy trì ở mức khá; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 35,8 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 2,28%/năm. Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, huyện đã có thêm 7 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Lượt khách du lịch đến với huyện trung bình hàng năm tăng 3,23%, doanh thu từ du lịch ước đạt bình quân 103 tỷ đồng/năm... Những con số trên là minh chứng cho quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng sự đoàn kết, đồng lòng của đồng bào các dân tộc trong toàn huyện. Trong đó, có đóng góp to lớn của cơ quan dân cử địa phương.

Phó Chủ tịch HĐND huyện Hà Công Nghị chia sẻ: Trong nhiệm kỳ, các đại biểu luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm. Thường trực HĐND đã xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác một cách khoa học. Thành viên các Ban HĐND tuy hoạt động kiêm nhiệm, song đã tích cực thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2016 - 2021 sắp qua, dấu ấn nổi bật trong hoạt động HĐND huyện là tổ chức tốt các kỳ họp. Bằng trí tuệ, trách nhiệm, huyện đã tổ chức 16 kỳ họp; ban hành 84 nghị quyết để quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương. Các nghị quyết của HĐND huyện về cơ bản đã kịp thời cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các Ban của HĐND huyện đã tổ chức 27 cuộc giám sát; 83 cuộc khảo sát tại các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn trên địa bàn. Qua đó, nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc của Nhân dân đã được tháo gỡ, giải quyết. Có thể kể đến các cuộc giám sát về: Tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn; tranh chấp đất đai, xây dựng công trình trái phép; các cơ chế chính sách liên quan đến đầu tư phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng NTM; hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi…   

Phó Chủ tịch HĐND huyện Hà Công Nghị đánh giá: Nhiệm kỳ 2016 - 2021 là nhiệm kỳ triển khai hoạt động theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, dù có nhiều bỡ ngỡ, song về cơ bản tổ chức bộ máy chính quyền huyện đã có nhiều hoàn thiện. Trong quá trình hoạt động, các đại biểu HĐND đã tham gia thảo luận, chất vấn thẳng thắn trong các kỳ họp, từ đó đã góp phần nâng cao chất lượng của kỳ họp.

Tiếp tục tăng cường giám sát

Có thể khẳng định, những kết quả trên là điều đáng mừng, song hoạt động của HĐND huyện Mai Châu vẫn còn một số hạn chế. Cụ thể: Công tác giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân ở một số lĩnh vực chưa kịp thời; việc đôn đốc UBND huyện chuẩn bị một số tài liệu, nội dung trình kỳ họp còn chưa quyết liệt, ảnh hưởng đến chất lượng thẩm tra của các Ban HĐND huyện và việc nghiên cứu trước nội dung của các đại biểu. Mặt khác, công tác tham mưu, đề xuất và phối hợp của các Ban HĐND huyện đôi lúc chưa sát với tình hình thực tế; vẫn còn tình trạng chồng chéo đơn vị trong hoạt động giám sát…

Để hoạt động của HĐND huyện ngày càng hiệu quả, Phó Chủ tịch HĐND huyện Hà Công Nghị cho rằng: UBND các cấp cần triển khai kịp thời, hiệu quả các nghị quyết của HĐND huyện đến các cơ quan, đơn vị và mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Từ đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp giữa HĐND huyện với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, UBND huyện chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND huyện cũng sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát đối với các cơ quan, đơn vị về việc tổ chức triển khai và thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các nghị quyết của HĐND huyện đã đề ra. Tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức giám sát. Bên cạnh đó, sẽ tập trung giám sát việc thực hiện nghị quyết của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; công tác tổ chức triển khai và thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn.

Trần Tâm