Không ngừng nỗ lực, khẳng định vị thế tờ báo của Quốc hội