Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn Thủ đô

Không có "vùng cấm", không có ngoại lệ 

Xem với cỡ chữ
Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN (2013 - 2020) trên địa bàn TP Hà Nội, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ khẳng định công tác PCTN của Thủ đô không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ.

Công tác thường xuyên, lâu dài

Theo Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội Nguyễn Quang Đức: Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác PCTN từ năm 2013 đến nay, Đảng bộ TP Hà Nội đã ban hành 2 chương trình về PCTN; thành lập Ban Chỉ đạo do Bí thư Thành ủy trực tiếp làm Trưởng ban. Bên cạnh việc ban hành 129 văn bản chỉ đạo về công tác PCTN, Thành ủy Hà Nội cũng đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về PCTN … "Thành ủy cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xác định công tác PCTN là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, lâu dài; chú trọng công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, lấy kết quả công tác phòng, chống tham nhũng là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên" - Trưởng ban Nội chính Thành ủy nhấn mạnh.

	Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: P.Long
Bí thư Thành uỷ Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Ảnh: P.Long

Bên cạnh đó, hoạt động giám sát của HĐND, MTTQ, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng thành phố có nhiều đổi mới. Từ năm 2013 đến tháng 6.2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã chủ trì thành lập và tham gia 243 cuộc giám sát, khảo sát; phối hợp với 9 sở, ngành và các tổ chức thành viên tổ chức 32 đoàn giám sát, tập trung vào các lĩnh vực: Y tế; quản lý sản xuất, kinh doanh; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp được tăng cường; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng.

Đáng chú ý, từ 2.482 cuộc thanh tra, thành phố đã phát hiện vi phạm và kiến nghị xử lý, thu hồi 2.450 tỷ đồng và 1.055ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm, rút kinh nghiệm đối với 417 tập thể, 622 cá nhân; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 42 vụ...

Giải quyết dứt điểm các kết luận sau thanh tra

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Công tác PCTN có thể coi là “đặc sản” của Hà Nội bởi rất hiếm tỉnh, thành phố nào trong cả nước có chương trình công tác toàn khóa về PCTN kéo dài xuyên suốt trong nhiều khóa như Thủ đô Hà Nội. Theo đánh giá, những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy trong công cuộc PCTN được quan tâm, sâu sát, trong đó vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp được đề cao. Đồng thời, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiểm tra, giám sát, điều tra, xét xử, truy tố có chuyển biến tích cực; kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ, thực hiện văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức cũng được siết chặt... Đáng chú ý, Thành ủy đã đưa 50 vụ việc vào diện theo dõi, chỉ đạo.

"Công tác PCTN có tác động tích cực, góp phần tạo môi trường lành mạnh cho đầu tư, kinh doanh; phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Sự phát triển mạnh mẽ của Hà Nội trong những năm qua là minh chứng rõ nét cho những hiệu quả tích cực mang lại từ công tác đấu tranh PCTN" - Bí thư Thành ủy nêu rõ.

Trong thời gian tới, Bí thư Thành uỷ khẳng định thành phố sẽ luôn quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, bảo đảm điều kiện thuận lợi để các cơ quan nội chính, tư pháp hoạt động hiệu quả; đồng thời nhấn mạnh tác động tích cực từ công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân... Ngoài ra, Hà Nội khẳng định quan điểm xuyên suốt trong công tác đấu tranh PCTN sẽ là lấy phòng ngừa là chính, khi phát hiện phải xử lý dứt điểm kịp thời, bởi với địa bàn đặc biệt quan trọng như Thủ đô khó có điều kiện để rút kinh nghiệm.

Tới đây, Hà Nội sẽ tập trung giải quyết dứt điểm các kết luận sau thanh tra, kiểm tra gắn với xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân cố tình chây ỳ không thực hiện; thực hiện luân chuyển cán bộ ở những vị trí nhạy cảm để phòng, chống tham nhũng vặt, tạo ra những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý sử dụng đất đai, tài sản công… "Công tác PCTN không có “vùng cấm”, không có ngoại lệ" - Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh.

Nguyên Khôi