Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Tuyên Quang Khóa XIX

Khơi thông các nguồn lực phát triển 

Xem với cỡ chữ
Ngày 15.12, tại Trung tâm Hội nghị Tỉnh, Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Tuyên Quang Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã chính thức khai mạc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung chủ tọa kỳ họp.
Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ
                    Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Tránh tình trạng “đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng”

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh được tổ chức vào thời điểm các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cử tri Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang nỗ lực triển khai các biện pháp thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát có hiệu quả dịch  Covid-19, gắn với các giải pháp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2021.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Kim Dung phát biểu khai mạc kỳ họp

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện về những kết quả đạt được, hạn chế, khó khăn trong thực hiện kế hoạch triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, kết quả thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2021; thảo luận về những chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu và tổng thể kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2022...

Đồng thời xem xét, thông qua 38 nghị quyết về bảo đảm các quy định và điều kiện hoạt động của HĐND các cấp; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022... Đặc biệt, 3 nghị quyết về chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển du lịch; thu hút nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo sau đại học, nâng cao trình độ ngoại ngữ; xây dựng và sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, là những nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện các đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. 

Chủ tọa kỳ họp
Chủ tọa kỳ họp

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung chương trình kỳ họp, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng và niềm tin của cử tri và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã gửi gắm.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Chẩu Văn Lâm đánh giá cao những nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống an toàn dịch bệnh, vừa duy trì, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị năm 2022 của cả hệ thống chính trị. 

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang. Chẩu Văn Lâm
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Chẩu Văn Lâm phát biểu chỉ đạo Kỳ họp

Bước sang năm 2022, để đạt được các mục tiêu đã đề ra nhất là mục tiêu tăng trưởng 8%  người đứng đầu Tỉnh ủy yêu cầu cả hệ thống chính trị cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tập trung vào các nhiệm vụ: Nâng cao chất lượng phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản hàng hoá gắn với xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, du lịch; tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, dự án hạ tầng thông tin, hạ tầng giao thông và xây dựng đô thị, các mặt công tác lĩnh vực văn hóa - xã hội... Thực hiện hiệu quả phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 gắn với duy trì, thúc đẩy, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân. Triển khai đồng bộ các giải pháp, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, tránh tình trạng “đầu năm đủng đỉnh, cuối năm vội vàng”.

Quan tâm chăm lo, nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt công tác văn hóa - xã hội. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch Covid-19. Đẩy mạnh đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động địa phương; thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững và Đề án hỗ trợ xóa nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo, giai đoạn 2021-2025. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đảm bảo Nhân dân vui Xuân đón Tết vui vẻ, an toàn...

Toàn cảnh kỳ họp
             Toàn cảnh kỳ họp

Thực hiện linh hoạt, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trình bày khẳng định: Mặc dù, thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh vô cùng khó khăn nhất là những ảnh hưởng nặng nề bởi dịch covid-19 nhưng tỉnh vẫn đạt những kết quả quan trọng trong việc thực hiện "mục tiêu kép”: vừa quyết liệt phòng chống dịch hiệu quả; vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với phương châm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch covid-19”. Có 17/20 chỉ tiêu khả năng hoàn thành và vượt kế hoạch. Trong đó nổi bật, GRDP bình quân đầu người đạt 47 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16,8% so với năm 2020; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 5,3% so với năm 2020; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 2.476 tỷ đồng; tạo việc làm cho 21.990 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,4%...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trình bày Báo cáo kết quả

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn trình Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn như: Tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn tỉnh không đạt kế hoạch; hoạt động sản xuất kinh doanh, du lịch, dịch vụ gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19; tiến độ thực hiện một số công trình, dự án còn chậm, ảnh hưởng đến mục tiêu và hiệu quả đầu tư của dự án...

Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, bước sang năm 2022 UBND tỉnh đã đưa ra mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người lao động; phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực, công nghệ thông tin; phát triển du lịch và các ngành dịch vụ; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa theo hướng hiệu quả; tập trung phát triển một số ngành công nghiệp có lợi thế, hiệu quả cao nhằm thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Tập trung thực hiện chuyển đổi số; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Thực hiện các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các dự án đầu tư công, đặc biệt là các dự án hạ tầng trọng điểm và các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước. Chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, xây dựng con người đáp ứng yêu cầu phát triển; làm tốt công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội; thực hiện tốt chính sách dân tộc, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế…Phấn đấu tốc độ tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP tăng 8,3%. GRDP bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/người/năm. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.784 tỷ đồng. Số lao động được tạo việc làm 21.500 người...

Các đại biểu tham dự kỳ họp.
Các đại biểu tham dự kỳ họp

Cũng tại Kỳ họp, các đại biểu đã nghe Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thông báo về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền năm 2021, một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; thực hiện quyền giám sát thông qua việc xem xét các báo cáo của UBDN tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; các báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh...

+ Kỳ họp diễn ra trong 3 ngày (từ 14 - 17.12).

Bách Hợp