Khối thi đua II Văn phòng Quốc hội tổng kết phong trào thi đua 2020 

Xem với cỡ chữ
Sáng 12.12, Khối thi đua II Văn phòng Quốc hội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021.
	Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu, Trưởng khối thi đua II Văn phòng Quốc hội Tạ Thị Yến
Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu, Trưởng khối thi đua II Văn phòng Quốc hội Tạ Thị Yên
Ảnh: Hồ Long

Khối thi đua II Văn phòng Quốc hội có 6 đơn vị gồm: Vụ Công tác đại biểu; Vụ Kinh tế; Vụ Tài chính - Ngân sách; Vụ Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Vụ Đối ngoại và Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường. Năm 2020, các đơn vị trong Khối đều nêu cao tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua của Văn phòng Quốc hội; nghiêm túc thực hiện Quy chế văn hóa công sở, văn hoá công vụ, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ công chức thuộc Văn phòng Quốc hội; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, khoa học, năng động, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động tham mưu, giúp việc, phục vụ Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các đơn vị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ thành công Kỳ họp thứ Chín, Kỳ họp thứ Mười của Quốc hội và các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các hoạt động của các Ủy ban của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội.

	Phó Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu Giàng Thị Cúc báo cáo tổng kết
Phó Vụ trưởng Vụ Công tác đại biểu Giàng Thị Cúc báo cáo tổng kết
Ảnh: Hồ Long

Năm 2020, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhưng với tinh thần sáng tạo, các đơn vị đã tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm thành lập nước; tổ chức Đại hội Chi bộ, Đảng bộ cơ sở, Đại hội đại biểu lần thứ XIV Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Văn phòng Quốc hội lần thứ IV, phong trào thi đua của Văn phòng Quốc hội “Công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng trong các hoạt động công vụ; đoàn kết, năng động, sáng tạo phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Đại biểu thảo luận tại Hội nghị
Đại biểu thảo luận tại Hội nghị
Ảnh: Hồ Long

Bên cạnh đó, chuẩn bị cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, thực hiện phân công của Đảng đoàn Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Vụ Công tác đại biểu đã tham mưu xây dựng Đề án phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trình Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thông qua với sự nhất trí cao; tham mưu ban hành Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và Kết luận số 174 – TB/TW ngày 8.6.2020 của Bộ Chính trị về phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội Khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị
Ảnh: Hồ Long

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Khối thi đua II Văn phòng Quốc hội sẽ triển khai thực hiện các Đề án được giao, trọng tâm là phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai công tác tham mưu, phục vụ cuộc bầu cử; phương hướng nhân sự ĐBQH chuyên trách Khóa XV; phương hướng phân bổ số lượng, thành phần, cơ cấu đại biểu Quốc hội Khóa XV; tham mưu, phục vụ Hội đồng Bầu cử quốc gia ấn định số đơn vị bầu cử; số đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; tham mưu phục vụ Hội đồng Bầu cử quốc gia triển khai phục vụ phiên họp của Hội đồng Bầu cử quốc gia; hoàn thiện các văn bản hướng dẫn về công tác bầu cử ĐBQH Khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026... Tích cực tham mưu, đề xuất giúp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định các vấn đề quan trọng; phục vụ công tác nhân sự cấp cao tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khoá XV; công tác nhân sự thuộc thẩm quyền Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 theo kế hoạch đã đề ra; phục vụ tốt các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội; tiếp tục triển khai và phục vụ các hoạt động khác của Ủy ban và Ban với tinh thần trách nhiệm cao để đạt được kết quả tốt nhất; tích cực học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Ảnh: Hồ Long
Ảnh: Hồ Long

Bế mạc Hội nghị, Vụ Công tác đại biểu đã bàn giao nhiệm vụ trưởng Khối thi đua II Văn phòng Quốc hội cho Vụ Khoa học và Công nghệ và Môi trường. 

Hồ Long