Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026

Khởi đầu quan trọng 

Xem với cỡ chữ
HĐND tỉnh Quảng Ninh đã trải qua chặng đường 13 khóa hoạt động. Mỗi khóa, tình hình và nhiệm vụ mới lại đặt ra những trọng trách mới. Sau thành công của hàng loạt sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh được tổ chức thành công vừa qua, thành công của kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, lan tỏa sâu rộng trong cử tri và Nhân dân toàn tỉnh. Đây là nền tảng để bộ máy chính quyền tỉnh ngày càng phục vụ tốt hơn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới.
Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Khóa XIV Vũ Hồng Thanh tặng hoa chúc mừng tập thể Thường trực, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
Ảnh: M. Tuân

Vinh dự và trọng trách

Dự kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh Khóa XIV nhiệm kỳ 2021 - 2026, mới thấy hết những kỳ vọng của các đại biểu về một nhiệm kỳ hoạt động hứa hẹn có nhiều đột phá. Nhìn vào danh sách các chức danh được kiện toàn tại Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh lần này, các đại biểu nhận định: Dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy,  HĐND tỉnh Quảng Ninh sẽ ngày càng củng cố, phát huy rõ nét vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, cơ quan đại diện cho Nhân dân trong tỉnh.

Càng tin tưởng hơn nữa khi cơ cấu, thành phần và trình độ các đại biểu trúng cử trong nhiệm kỳ này đều cao hơn hẳn nhiều nhiệm kỳ gần đây. Trong đó, trình độ chuyên môn sau đại học chiếm 77,28% (tiến sỹ 7,58%, thạc sỹ 69,7%), tăng 25,28% so với nhiệm kỳ trước; đại học chiếm 22,73%. Trình độ lý luận chính trị cao cấp, cử nhân chiếm 83,34%, cũng tăng 6,01% so với nhiệm kỳ Khóa XIII. Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký, đại biểu được bầu vào các vị trí quan trọng trong bộ máy chính quyền nhiệm kỳ có chuyên môn đào tạo phù hợp, năng lực và phẩm chất đạo đức tốt. Đặc biệt, nhiều đại biểu đã là thành viên các Ban HĐND nhiệm kỳ vừa qua, có kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động của HĐND, công tác quản lý nhà nước tại cơ sở, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Dự kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ mới, mỗi đại biểu HĐND tỉnh đều cảm thấy vinh dự và tự hào trước trọng trách lớn được cử tri và Nhân dân giao cho. Đồng thời, đặt nhiều kỳ vọng vào hoạt động của chính quyền địa phương trong nhiệm kỳ mới. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký đánh giá: Nhiệm vụ đặt ra cho HĐND tỉnh Khóa XIV rất lớn, trọng tâm là thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, tập trung mọi nguồn lực phấn đấu đưa đưa Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải có quyết tâm cao nhất. Trong đó, HĐND, Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh, tập thể UBND tỉnh và từng đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIV phải luôn năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Quyết liệt hành động ngay từ đầu nhiệm kỳ

Tiếp theo thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, thắng lợi to lớn của cuộc bầu cử vừa qua, Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Khóa XIV là bước khởi đầu vô cùng quan trọng. “Vì vậy, mỗi đồng chí trong HĐND, UBND các cấp càng phải nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt hành động cụ thể, có hiệu quả, nói đi đôi với làm từ ngày đầu, tháng đầu và kiên trì, bền bỉ, thường xuyên, liên tục trong cả chặng đường 5 năm 2021-2026 của chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, liêm chính, đổi mới sáng tạo, hành động, phục vụ, hiệu lực, hiệu quả”, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh.

Để thực hiện tốt điều này, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: HĐND tỉnh Khóa XIV cần kế thừa, phát huy kinh nghiệm và những thành tựu đạt được của HĐND tỉnh các nhiệm kỳ trước; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về tổ chức và hoạt động, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tốt nhất chức năng, nhiệm vụ. Trọng tâm là bám sát Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh và thực tiễn Quảng Ninh. Xác định đúng và trúng các khâu đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm, những điểm nghẽn, nút thắt và những vấn đề bức xúc được Nhân dân quan tâm để tập trung trí tuệ, trách nhiệm trong thảo luận, quyết nghị và giám sát thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xử lý, giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn đọng.

Nhận nhiệm vụ Đảng bộ, chính quyền, cử tri, Nhân dân tin tưởng giao cho, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn chia sẻ: Tập thể Thường trực UBND tỉnh và các thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ đoàn kết, đồng tâm, hiệp lực, thống nhất một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trên mọi lĩnh vực. Trọng tâm là bám sát các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; chủ động sâu sát cơ sở, lắng nghe tiếng nói của người dân và doanh nghiệp để đổi mới và hoàn thiện phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong tình hình mới và đề ra định hướng chiến lược đúng đắn, tầm nhìn dài hạn, chương trình hành động, kế hoạch công tác phù hợp, sát thực tiễn và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ quyết tâm xây dựng chính quyền đổi mới và hành động, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm cá nhân, vai trò người đứng đầu chủ động, sáng tạo và sự quyết tâm của mỗi thành viên UBND tỉnh. Quản lý, sử dụng hiệu quả, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để huy động mọi nguồn lực, bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, phát triển hạ tầng có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ “nâu” sang “xanh”. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội, môi trường cân bằng, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, vùng miền; xây dựng con người, nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh.

MẠNH TUÂN