Tạo thuận lợi khi thành lập khu công nghệ thông tin tập trung

- Thứ Hai, 05/02/2024, 08:17 - Chia sẻ

Góp ý dự thảo Nghị định về khu công nghệ thông tin tập trung, VCCI cho rằng, một số quy định về thành lập, mở rộng khu công nghệ thông tin tập trung còn thiếu phù hợp, có tính chất trùng lặp - giống với thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư...

Tích hợp các tiêu chí, điều kiện theo pháp luật đầu tư

Trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản gửi Bộ Thông tin và Truyền thông góp ý dự thảo Nghị định về khu Công nghệ thông tin (CNTT) tập trung.

Cụ thể, Khoản 1, Điều 15 dự  thảo quy định: Quyết định của Thủ tướng thành lập, mở rộng khu CNTT tập trung đồng thời là Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Theo VCCI, quy định này chưa phù hợp, bởi thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng là thủ tục riêng rẽ, bắt buộc phải thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư. Bên cạnh đó, thủ tục thành lập, mở rộng khu CNTT tập trung là không cần thiết, bị trùng lặp, giống với các bước khác, đó là thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư vì đều là hoạt động chấp thuận về chủ trương thực hiện dự án. Hơn nữa, việc xác định sự cần thiết của khu CNTT tập trung đã được thực hiện khi xây dựng quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh (và nếu chưa có thì sẽ có thủ tục điều chỉnh quy hoạch).

Ảnh minh hoạ. Nguồn: ITN
Nguồn: ITN

Ngoài ra, theo VCCI, Nghị định 35/2022/NĐ-CP về khu công nghiệp, khu kinh tế chỉ quy định hai bước thành lập là có trong quy hoạch và thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Nghị định 35 chỉ bổ sung các tiêu chí, điều kiện cần xem xét khi thực hiện chủ trương đầu tư, tương tự như các điều kiện trong thủ tục thành lập, mở rộng khu CNTT tập trung tại dự thảo Nghị định. Do vậy, để bảo đảm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho môi trường đầu tư, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bỏ quy định về thủ tục thành lập, mở rộng khu CNTT tập trung, và tích hợp các tiêu chí, điều kiện vào thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật đầu tư.

Về công nhận khu CNTT tập trung tại Điều 21, dự thảo quy định các tiêu chí gồm: các hoạt động trong khu, lao động chuyên môn, diện tích tối thiểu và phân khu chức năng. Tuy nhiên, Điều 23 dự thảo lại quy định hồ sơ phải có các nội dung như báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư, báo cáo tài chính, báo cáo đánh giá tác động kinh tế - xã hội và môi trường, bản mô tả phương hướng phát triển. Các yêu cầu về hồ sơ như vậy là không phù hợp với Điều 21 và có nhiều tiêu chí khó định lượng, xác định cụ thể, không rõ như thế nào là đạt và không đạt. Cơ quan soạn thảo cần làm rõ các nội dung này, nếu không làm rõ, đề nghị bỏ các thành phần hồ sơ nêu trên, VCCI đề xuất.

Việc áp dụng quy định về đấu thầu sẽ gặp khó

Bên cạnh các vấn đề trên, khoản 4, Điều 15 dự thảo quy định UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không qua đấu giá, đấu thầu với dự án đầu tư hạ tầng thứ cấp bằng nguồn vốn tư nhân. VCCI cho rằng, quy định này chưa phù hợp, bởi trong trường hợp có nhiều nhà đầu tư cùng muốn tham gia đầu tư sẽ không áp dụng được. 

Theo VCCI, tại mục b, Khoản 1, Điều 29 Luật Đầu tư cho phép áp dụng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong khi đó tại khoản 3, Điều 2 Luật Đấu thầu lại chia ra hai trường hợp áp dụng theo pháp luật đất đai, theo pháp luật chuyên ngành. Luật Đất đai quy định áp dụng trong hai trường hợp là khu đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung và theo pháp luật chuyên ngành. Như vậy, quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong Luật Đấu thầu và Luật Đất đai lại đang giao cho pháp luật chuyên ngành quy định trường hợp áp dụng. Khi đó, để có thể áp dụng các quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, Dự thảo cần bổ sung quy định cụ thể cho phép đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu CNTT tập trung. Việc bổ sung quy định này bảo đảm nhiều phương thức lựa chọn nhà đầu tư cho dự án, phù hợp với các trường hợp khác nhau.

Do vậy, VCCI đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung quy định cụ thể theo hướng dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu CNTT bằng nguồn vốn tư nhân được áp dụng quy định về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Vũ Quang
#