Nghệ An: Nhân rộng mô hình bảo vệ, khai thác, chế biến cây măng Loi

- Thứ Sáu, 25/08/2023, 15:17 - Chia sẻ

Đây là đề xuất của Hội đồng phản biện tại buổi nghiệm thu Dự án “Xây dựng mô hình bảo vệ, khai thác và chế biến cây măng Loi tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An” do Trạm khuyến nông huyện Tân Kỳ làm đơn vị chủ trì, ông Nguyễn Văn Hoa làm Chủ nhiệm Dự án.

Tham dự buổi nghiệm thu, có: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh Nghệ An Nguyễn Quý Linh - Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu và các thành viên Hội đồng phản biện, các thành viên tham gia dự án.

Nghệ An: Duy trì và nhân rộng mô hình bảo vệ, khai thác và chế biến cây măng Loi -0
Buổi nghiệm thu dự án diễn ra tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, đại diện nhóm dự án cho biết: mục tiêu chính của đề tài là xác định được vùng phân bố, đặc điểm nông sinh học và yêu cầu sinh thái của cây măng Loi, xây dựng thành công mô hình bảo vệ, khai thác hợp lý và chế biến cây măng Loi.

Dự án đã thực hiện đầy đủ yêu cầu của hợp đồng, đã có kết quả nghiên cứu tổng quan về cây măng Loi trên địa bàn huyện và các vùng phụ cận; Xây dựng được mô hình 3ha sản phẩm cùng bộ quy chế, quy trình quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi, khai thác bền vững, quy trình kỹ thuật sơ chế, chế biến phù hợp với điều kiện sinh thái.

Đánh giá cao kết quả điều tra, khảo sát, thực hiện của nhóm dự án, các thành viên phản biện cho rằng: Đây là dự án sản xuất thử nghiệm được thực hiện rất tốt, bám sát với thuyết minh, sản phẩm vượt trội, đã góp phần nâng cao chất lượng vườn trồng, thương mại hóa được sản phẩm qua đó tạo việc làm cho người dân…

Hội đồng phản biện cũng đưa ra một số góp ý cho nhóm thực hiện cần bổ sung để dự án được hoàn thiện, đầy đủ theo đúng yêu cầu đặt ra đồng thời đề xuất phương án duy trì và nhân rộng mô hình này để trở thành sản phẩm đặc thù của vùng.

Kết thúc buổi làm việc, Hội đồng nghiệm thu đồng ý và thông qua Dự án với kết quả xếp loại Khá.

N. Nam
#