Ngày mai diễn ra tọa đàm “Giải phóng nguồn lực phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệp”

- Thứ Tư, 14/12/2022, 15:57 - Chia sẻ

Tọa đàm diễn ra lúc 9h ngày 15.12, được tường thuật trực tuyến trên Báo Điện tử Đại biểu Nhân dân.

Quỹ Phát triển Khoa học công nghệ của doanh nghiệp được đề cập lần đầu tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, sau đó là Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013, Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017.

Mục đích của Quỹ là tạo điều kiện cho doanh nghiệp thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, qua đó nâng cao sức cạnh tranh và đóng góp nhiều hơn cho phát triển đất nước.

Thời gian qua, một số văn bản hướng dẫn về trích lập và sử dụng Quỹ đã được Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính ban hành. Tuy nhiên, một số quy định chưa tương thích, chưa đồng bộ; quy định hướng dẫn về Quỹ chưa được sửa đổi kịp thời, đầy đủ; quy định về xử lý trường hợp Quỹ chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết 70% có nhiều điểm bất cập; thủ tục hành chính trong kiểm soát chi của Quỹ không phù hợp với thực tế…

Ngày mai diễn ra tọa đàm “Giải phóng nguồn lực phát triển khoa học công nghệ của doanh nghiệp” -0

Trước thực tế này, tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Quốc hội yêu cầu Chính phủ và các bộ, ngành liên quan “Giải quyết các vướng mắc trong quy định về nội dung chi và quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp” nhằm giải phóng nguồn lực tại Quỹ nêu trên, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tiếp đó, lãnh đạo Quốc hội giao Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường theo dõi, giám sát và làm việc với các cơ quan có liên quan để khẩn trương có giải pháp tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ủy ban Khoa học, Công nghệ đã tiến hành giám sát bước đầu việc thực hiện quy định pháp luật về nội dung chi và sử dụng Quỹ.

Đến nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng, ban hành Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN ngày 31.5.2022 về hướng dẫn sử dụng Quỹ sửa đổi Thông tư liên tích số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC.

Ngày 9.11 vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 67/2022/TT-BTC hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ.

Trong bối cảnh như vậy, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức tọa đàm “Giải phóng nguồn lực Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp” để thảo luận về sứ mệnh của Quỹ, giới thiệu các chính sách mới cũng như tiếp tục ghi nhận các đề xuất nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách để giải phóng tối đa nguồn lực Quỹ. Qua đó, góp phần tạo điều kiện để doanh nghiệp thúc đẩy nghiên cứu, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, cải thiện sức cạnh tranh và tối đa hóa lợi nhuận.

Tọa đàm có sự tham dự của đại diện Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Tài chính; các chuyên gia; các doanh nghiệp, học viện… và được tường thuật trực tuyến trên Báo điện tử Đại biểu Nhân dân.

PV
#