Lựa chọn những vấn đề xã hội có nhiều bức xúc, quan tâm

- 15:50, 10/05/2022 - Xuân Tùng

Chiều 10.5, tại Hà Nội, Hội đồng Tư vấn khoa học, giáo dục và môi trường, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ hoạt động năm 2022 và góp ý dự thảo “Quy hoạch điều tra cơ bản điạ chất về khoáng sản thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Lựa chọn cho ý kiến những vấn đề xã hội có nhiều bức xúc, quan tâm -0
Toàn cảnh hội nghị

Qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2021, Hội đồng tư vấn Khoa học - Giáo dục và Môi trường luôn nhận được sự quan tâm, động viên, hỗ trợ của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về vật chất, tinh thần, tổ chức và hoạt động, góp phần quan trọng để Hội đồng hoàn thành các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Hội đồng đã mời một số chuyên gia đến báo cáo, tham luận chuyên sâu tại các hội nghị; lựa chọn được các địa điểm đi khảo sát thực tế có tính chất điển hình nên các hoạt động của Hội đồng đạt được yêu cầu đề ra.

Lựa chọn cho ý kiến những vấn đề xã hội có nhiều bức xúc, quan tâm -0
Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Văn Tiến cho biết, những đề xuất, kiến nghị, ý kiến của Hội đồng góp ý vào các dự thảo văn bản đều phản ánh tính thời sự và tính xã hội sâu sắc, có giá trị khoa học và đảm bảo chất lượng tốt, được Ban Thường trực tiếp thu đầy đủ. Qua đó kịp thời giúp tư vấn cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam góp ý với Đảng, Nhà nước có thêm những cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn để bổ sung, hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hội đồng tư vấn Khoa học - Giáo dục và Môi trường còn bị động về thời gian, một số dự thảo văn bản gửi xin ý kiến không có đủ thời gian cần thiết. Một số vị trong Hội đồng do bận công việc hoặc lý do sức khoẻ nên chưa tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng. Đến nay, các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 của Hội đồng cơ bản đã được triển khai và hoàn thành.

Lựa chọn cho ý kiến những vấn đề xã hội có nhiều bức xúc, quan tâm -0
Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Khoa học - Giáo dục và Môi trường GS.TS Nguyễn Lân Dũng cho ý kiến tại hội nghị

Đóng góp ý kiến tại hội nghị, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Khoa học - Giáo dục và Môi trường GS.TS Nguyễn Lân Dũng cho rằng, thời gian tới Hội đồng tư vấn cần tăng cường việc lựa chọn các vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học, giáo dục và môi trường có tính thời sự, xã hội có nhiều bức xúc, quan tâm, có nhiều ý kiến trái chiều (trong phạm vi hoạt động của Hội đồng) như chương trình giáo dục phổ thông mới liên quan tới bộ môn Lịch sử hay việc đào tạo tiến sĩ… để góp ý với Đảng, Quốc hội, Chính phủ. "Hạn chế việc bị động chỉ góp ý các dự án luật và các văn bản có liên quan do các cơ quan, bộ ngành gửi tới", GS.TS Nguyễn Lân Dũng nhấn mạnh.

Lựa chọn cho ý kiến những vấn đề xã hội có nhiều bức xúc, quan tâm -0
Trưởng Ban Tuyên giáo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Vũ Văn Tiến phát biểu tại hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị tán thành với ý kiến của GS.TS Nguyễn Lân Dũng về việc lựa chọn nội dung mà xã hội đang quan tâm để phản biện và cho rằng cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc góp ý, phản biện để tư vấn cho Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệu quả hơn.

Đồng thời các đại biểu cũng cho ý kiến để có thể góp ý về dự thảo “Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050” hiệu quả và cũng như thảo luận, đề xuất những phương hướng, giải pháp để nâng cao chất lượng triển khai nhiệm vụ trong năm 2022.

Lựa chọn cho ý kiến những vấn đề xã hội có nhiều bức xúc, quan tâm -0
Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành viên Hội đồng tư vấn về Khoa học, Giáo dục và Môi trường, đại biểu Quốc hội Nguyễn Quang Huân cho ý kiến tại hội nghị

Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thành viên Hội đồng tư vấn về Khoa học, Giáo dục và Môi trường, dại điểu Quốc hội Nguyễn Quang Huân cho rằng, thời gian tới Hội đồng có thể nghiên cứu góp ý, cho ý kiến thêm về các vấn đề như an ninh nguồn nước; cấp nước sạch nông thôn, miền núi; ô nhiễm môi trường, năng lượng tái tạo…

Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phùng Khánh Tài đánh giá cao kết quả đạt được của Hội đồng tư vấn Khoa học - Giáo dục và Môi trường trong thời gian qua dù đã gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đồng tình với những ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cho rằng, để tiếp tục phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn, trong năm 2022, Hội đồng cần tích cực đổi mới trong các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, có chiều sâu trong nghiên cứu, tập trung vào một số nhóm vấn đề nổi bật, phát huy hơn nữa năng lực của các thành viên hội đồng tiến tới nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn.

Lựa chọn cho ý kiến những vấn đề xã hội có nhiều bức xúc, quan tâm -0
Các đại biểu tham dự hội nghị
Lựa chọn cho ý kiến những vấn đề xã hội có nhiều bức xúc, quan tâm -1
Các đại biểu tham dự hội nghị
Xuân Tùng