Hội thảo khoa học nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ngành khoa học và công nghệ

- Chủ Nhật, 27/11/2022, 04:22 - Chia sẻ

Bộ Khoa học và Công nghệ vùa tổ chức Hội thảo khoa học nâng cao hiệu quả quản lý tài chính ngành KH - CN. Hội thảo tập trung thảo luận 4 nội dung chính gồm: Giải pháp khắc phục tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán ngân sách Nhà nước; triển khai xây dựng và thẩm định phương án tự chủ tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP và Thông tư số 56/2022 của Bộ Tài chính; tình hình quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; các vấn đề liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KH - CN sử dụng ngân sách nhà nước theo Nghị định số 70/2018 của Chính phủ.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đề nghị lãnh đạo đơn vị quán triệt các nội dung đã được trao đổi, thảo luận trong Hội thảo; xây dựng các phương án, giải pháp để triển khai trong từng đơn vị, với mục tiêu công tác quản lý tài chính của các cơ quan và đơn vị trong Bộ ngày càng được nâng cao, phát huy tối đa nguồn lực, góp phần triển khai và thực hiện tốt những nhiệm vụ được giao, giúp cho ngành KH - CN phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

NHẬT ANH
#