Hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia

- Thứ Sáu, 10/02/2023, 15:04 - Chia sẻ

Chiều 10.2, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo Đổi mới quy định quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ quốc gia, tại TP. Hồ Chí Minh.

Đây là chuỗi sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức nhằm xin ý kiến của các nhà khoa học, các nhà quản lý và các doanh nghiệp về các quy định quản lý các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn tới.

Hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia -0
Hội thảo Đổi mới quy định quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ quốc gia tại TP. Hồ Chí Minh

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt cho biết, đến nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đã cơ bản hoàn thiện việc tái cơ cấu các chương trình Khoa học và Công nghệ quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030, bám sát Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2021 - 2030). Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 16 chương trình Khoa học và Công nghệ quốc gia, gồm 2 chương trình thực hiện dưới hình thức nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ đặc biệt. Bộ đã phê duyệt 17 Chương trình Khoa học và Công nghệ quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 và 2021 - 2030.

Đồng thời, Bộ đã phối hợp với các bộ, ban, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện dự thảo 5 thông tư gồm: Thông tư quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước (NSNN); Thông tư quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia sử dụng NSNN; Thông tư quy định việc kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh và chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia sử dụng NSNN; Thông tư quy định việc đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia sử dụng NSNN; Thông tư hướng dẫn một số nội dung về xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ có sử dụng NSNN.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe Báo cáo những điểm mới trong dự thảo các Thông tư quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia, Báo cáo những điểm mới trong dự thảo các Thông tư quản lý tài chính.

Các đại biểu cũng đã trao đổi, thảo luận, về các nội dung thay đổi lớn hiện đang được đưa ra trong dự thảo 5 Thông tư liên quan đến việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia từ khâu xác định nhiệm vụ, tổ chức đặt hàng, tuyển chọn và xét chọn, kiểm tra trong quá trình thực hiện đến khâu đánh giá nghiệm thu cuối cùng nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ.

Lan Chi
#