Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0

- Thứ Bảy, 11/11/2023, 19:45 - Chia sẻ

Chiều 11.11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học đánh giá Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0.

Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 -0
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, ngày 4.5.2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 16/CT-TTg về việc tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, trong đó giao Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm vụ “Tập trung xây dựng, thúc đẩy các hoạt động ứng dụng, nghiên cứu phát triển, chuyển giao các công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 -0
Toàn cảnh Hội thảo khoa học 

Ngày 17.9.2018, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai đoạn đến năm 2025: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0” với mục tiêu nghiên cứu ứng dụng, phát triển và chuyển giao một số công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 mà Việt Nam có lợi thế để tạo ra các sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 -0
Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy trao đổi một số nội dung liên quan tại Hội thảo

Sau hơn 4 năm triển khai, với nỗ lực của Ban Chủ nhiệm Chương trình và các đơn vị chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ, Chương trình đã nhận được sự quan tâm lớn của các nhà khoa học, tổ chức, doanh nghiệp và đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tuy vậy, việc triển khai Chương trình cũng gặp nhiều vướng mắc, đòi hỏi cần có sự đánh giá nghiêm túc để định hướng cho việc triển khai giai đoạn tới.

Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 -0
Đại diện các chuyên gia khoa học trình bày tham luận 

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt mong muốn các đại biểu thảo luận vấn đề cần có các nghiên cứu về các bộ quy tắc về đạo đức và trách nhiệm trong việc phát triển, ứng dụng các công nghệ của công nghiệp 4.0, các công cụ hỗ trợ thực hành và đánh giá việc áp dụng các bộ quy tắc đạo đức và trách nhiệm… để tạo thuận lợi, chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp 4.0.

Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 -0
Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm 

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung trọng tâm của Chương trình cho giai đoạn tới. Đồng thời nghe báo cáo tham luận về Ứng dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo tích hợp dữ liệu địa chất, đánh giá triển vọng của dầu khí; Giới thiệu hệ thống giám sát và cảnh báo chất lượng không khí trên cơ sở thu nhận tích hợp dữ liệu đa nguồn, thí điểm cho một đô thị lớn; Ứng dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo hỗ trợ tầm soát trước sinh cho một số bất thường hay gặp tại Việt Nam.

Cát Thành
#