Doanh nghiệp và tổ chức xã hội hợp tác nhằm giảm thiểu carbon

- Thứ Sáu, 18/08/2023, 13:11 - Chia sẻ

Lộ trình xanh hóa và phát triển bền vững sẽ thúc đẩy sự hợp tác giữa doanh nghiệp và tổ chức xã hội hiệu quả hơn, tăng khả năng tác động, lan tỏa để tạo giá trị chung.

Sáng 18.8, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED Communication) & ProNGO! phối hợp với Liên minh Doanh nghiệp vì Môi trường Việt Nam (VB4E) tổ chức hội thảo "Hợp tác doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong giảm thiểu carbon: Xu hướng và Cơ hội.

Tiềm năng cho hợp tác giữa doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong giảm thiểu carbon -0
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh Vũ Quang

Các ý kiến tại hội thảo cho rằng, biến đổi khí hậu, hiện tượng thời tiết cực đoan, thực trạng môi trường là những thách thức toàn cầu lớn hiện nay, đặt ra yêu cầu hành động mạnh mẽ trong thay đổi trong thói quen sản xuất và tiêu dùng, bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Các từ khóa “giảm thiểu carbon”, “phát thải ròng bằng 0 (net-zero)” và “trung hoà carbon”, “hành động khí hậu”, “thị trường tín chỉ carbon”... ngày càng thu hút sự quan tâm của cả khối doanh nghiệp, chính phủ, tổ chức xã hội và cộng đồng.

Tại Việt Nam, cam kết của Chính phủ trong Chiến lược quốc gia về Biến đổi khí hậu Quốc gia về mục tiêu net-zero vào năm 2050 cùng với những quy định trong thương mại quốc tế vừa là động lực vừa là yêu cầu bắt buộc cho khu vực doanh nghiệp.

Mặt khác, ở cấp độ địa phương, Nghị quyết 98/2023/QH15 về Thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh mở ra những tiềm năng, cơ hội từ việc thí điểm cơ chế tài chính mới liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon.

Tiềm năng cho hợp tác giữa doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong giảm thiểu carbon -0
Các chuyên gia trình bày tại hội thảo. Ảnh: Vũ Quang

Trong bối cảnh trên, lộ trình xanh hóa Việt Nam và phát triển bền vững đòi hỏi sự vào cuộc của toàn nền kinh tế, đặc biệt là sự tham gia có trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp và tổ chức xã hội hiệu quả hơn, tăng khả năng tác động, lan tỏa để tạo giá trị chung.

Tại nhiều quốc gia phát triển, hợp tác tạo giá trị chung đã trở thành xu hướng mới so với trách nhiệm xã hội truyền thống khi doanh nghiệp biến các thách thức xã hội, môi trường trở thành cơ hội, chiến lược kinh doanh bền vững.

Hợp tác giữa doanh nghiệp và tổ chức xã hội đóng góp tích cực trong mục tiêu giảm phát thải và bảo vệ môi trường, tạo động lực thúc đẩy hoạt động kinh doanh có trách nhiệm, nâng cao vị thế, uy tín thương hiệu và hướng tới đạt được lợi ích kinh tế - xã hội - môi trường bền vững.

Bên cạnh cập nhật thông tin về bối cảnh quốc tế và Việt Nam về xu hướng giảm thiểu khí thải carbon hiện nay, trách nhiệm xã hội/hợp tác tạo giá trị chung, hội thảo đã chia sẻ cơ hội, tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp và tổ chức xã hội trong lĩnh vực giảm thiểu carbon thông qua các trường hợp điển hình. Đồng thời, tăng cơ hội kết nối và mở rộng mạng lưới hợp tác với các đối tác tiềm năng; tư vấn xây dựng chiến lược trách nhiệm xã hội/hợp tác tạo giá trị chung hướng đến mục tiêu giảm thiểu carbon…

Vũ Quang
#