Công bố Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023

- Thứ Ba, 12/03/2024, 21:09 - Chia sẻ

Chiều 12.3, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ họp báo công bố Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023.

Công bố Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023 -0
Các đại biểu dự họp báo

Dự họp báo có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; các Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang, Bùi Thế Duy, Hoàng Minh…

Công bố Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023 -0
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại họp báo

Phát biểu tại họp báo, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết: Chính phủ đã phân công Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới và các cơ quan liên quan xây dựng Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo (ĐMST) cấp địa phương và tổ chức đánh giá thử nghiệm tại một số địa phương nhằm đo lường năng lực ĐMST và kết quả ĐMST của từng địa phương, đồng bộ với Bộ chỉ số ĐMST toàn cầu của Việt Nam. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ đã phối hợp triển khai xây dựng bộ chỉ số và tổ chức triển khai thử nghiệm thành công tại 20 địa phương trong năm 2022.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã nghiên cứu, tham vấn ý kiến các bộ, ngành, địa phương các chuyên gia để hoàn thiện Bộ chỉ số ĐMST cấp địa phương năm 2023 và tổ chức triển khai trên phạm vi toàn quốc.

Công bố Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023 -0
Toàn cảnh buổi họp báo

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh:  Báo cáo Bộ chỉ số ĐMST cấp địa phương năm 2023 (gọi tắt là PII) hoàn thành là tài liệu hữu ích, cung cấp các căn cứ khoa học và thực tiễn để các cơ quan, tổ chức, cá nhân và trực tiếp là lãnh đạo các địa phương sử dụng trong xây dựng và thực thi các chính sách để thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương dựa trên khoa học, công nghệ và ĐMST. Đây cũng sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà đầu tư về môi trường đầu tư và điều kiện nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh ở các địa phương…

PII gồm 52 yếu tố thành phần. Năm 2023, lần đầu tiên bộ chỉ số được Học viện Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng trên toàn quốc. Bộ chỉ số hướng đến cung cấp bộ công cụ có cơ sở khoa học và thực tiễn cho lãnh đạo các cấp để ra quyết định, xây dựng và thực thi chính sách, cũng như cung cấp thông tin tham khảo hữu ích về môi trường đầu tư, điều kiện nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh ở địa phương.

Bảng xếp hạng được công bố thể hiện hiện trạng mô hình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của 63 tỉnh, thành phố trong năm 2023.

Công bố Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023 -0
Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt và các Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ công bố danh sách các tỉnh có chỉ số PII cao nhất cả nước

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, PII có phạm vi rộng, toàn diện về phát triển kinh tế- xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các địa phương. Do đó, Bộ chỉ số sẽ là công cụ để mỗi tỉnh/thành phố soi chiếu được chi tiết góc độ ở các khía cạnh đầu ra, đầu vào, xác định rõ điểm mạnh, yếu, yếu tố tiềm năng và điều kiện cần thiết để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Tại họp báo, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố danh sách 10 địa phương có chỉ số PII cao nhất cả nước. Kết quả, các thành phố gồm Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ; các tỉnh gồm Bắc Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Quảng Ninh, Thái Nguyên có bộ chỉ số PII cao nhất cả nước.

Công bố Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2023 -0
Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ trả lời các câu hỏi của cơ quan thông tấn, báo chí

Khánh Duy
#