Chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán đầu tư cho khoa học - công nghệ

- Thứ Tư, 15/11/2023, 10:44 - Chia sẻ

Ngày 14.11, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước tổ chức tọa đàm: Chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa học - công nghệ, giai đoạn 2020-2022 tại các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương.

Chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán đầu tư cho khoa học - công nghệ -0
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung phát biểu khai mạc tọa đàm

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung nhấn mạnh, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành nhân tố quyết định đối với năng lực cạnh tranh của mỗi quốc gia, là chìa khóa để phát triển kinh tế - xã hội, là yếu tố quyết định tăng trưởng kinh tế trong dài hạn, là phương tiện để nâng cao hiệu quả các nguồn lực trong xã hội.

Ở Việt Nam, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đã đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia, từng bước khẳng định vai trò động lực trong phát triển kinh tế - xã hội. Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 khẳng định khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong các khâu đột phá chiến lược quan trọng. Vì vậy Đảng, Chính phủ đã thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, ưu tiên tập trung nguồn lực đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo.

Công tác kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, việc tuân thủ các quy định trong quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa học - công nghệ được Quốc hội, Chính phủ, nhân dân hết sức quan tâm. Từ đó đề ra những giải pháp nhằm hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phát triển khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ mới.

Theo Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung, năm 2023, Kiểm toán nhà nước triển khai toàn ngành cuộc kiểm toán chuyên đề “Việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa học - công nghệ giai đoạn 2020-2022 tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương”.

Chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán đầu tư cho khoa học - công nghệ -0
Các đại biểu tham dự Tọa đàm

Đến thời điểm này, các đơn vị Kiểm toán nhà nước chuyên ngành, Kiểm toán nhà nước khu vực đã hoàn thành các cuộc kiểm toán chuyên đề và có nhiều phát hiện nổi bật, ngoài kiến nghị xử lý về tài chính còn chỉ ra nhiều bất cập, hạn chế, thiếu nhất quán của cơ chế chính sách, gây không ít khó khăn cho các đơn vị được kiểm toán trong quá trình tổ chức thực hiện.

Để đúc kết, đánh giá toàn diện kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, bất cập, tìm ra giải pháp khắc phục, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kiểm toán năm 2024, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước đề nghị các đại biểu toạ đàm tập trung thảo luận các vấn đề: Công tác phát hiện, kiểm toán việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa học - công nghệ giai đoạn 2020-2022 do Kiểm toán nhà nước các chuyên ngành và khu vực thực hiện; thực trạng công tác quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa học - công nghệ tại các cơ quan trung ương và địa phương, đặc biệt là vai trò quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán đầu tư cho khoa học - công nghệ -0
Quang cảnh tọa đàm

Đồng thời, các đại biểu chia sẻ những kinh nghiệm tổ chức thực hiện kiểm toán: phương pháp, thủ tục kiểm toán, việc thu thập, lưu giữ các bằng chứng, tổng hợp kiến nghị kiểm toán và lập báo cáo kiểm toán; đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả của các cuộc kiểm toán chuyên đề nói chung và kiểm toán đối với lĩnh vực khoa học - công nghệ nói riêng.

Chia sẻ kinh nghiệm kiểm toán đầu tư cho khoa học - công nghệ -0
Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành 3 Phạm Thành Ngọc tham luận tại tọa đàm

Tại tọa đàm, đại diện các đơn vị đã thông tin về kết quả kiểm toán việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa học - công nghệ giai đoạn 2020-2022; thực trạng và khuyến nghị về việc tổng hợp kết quả, kiến nghị và phát hành báo cáo kiểm toán việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho khoa học - công nghệ; kinh nghiệm và các phát hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho khoa học - công nghệ tại các địa phương…

Minh Hương
#