Khoa học - Công nghệ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 

Xem với cỡ chữ
Ngày 6.1 tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 và triển khai công tác năm 2021. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Bộ Trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Hồng Diên; Thứ Trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Bế Xuân Trường; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Châu Văn Minh. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh, trong bối cảnh năm 2020 bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Việt Nam vẫn đạt "mục tiêu kép" vừa chống dịch, vừa tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, kinh tế Việt Nam tăng trưởng dương 2,91%, là một trong những quốc gia tăng trưởng cao nhất trong khu vực và trên thế giới. Trong thành công này, khoa học công nghệ có những đóng góp quan trọng.

Bộ đã chủ động nghiên cứu, tham mưu Chính phủ ban hành nhiều chính sách, pháp luật nhằm đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự trở thành động lực mới cho tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế và hội nhập quốc tế. 

Cùng với đó, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia bắt đầu được hình thành và có những bước phát triển nhanh chóng, tạo ra thế hệ doanh nghiệp mới kinh doanh dựa trên tài sản trí tuệ và đủ năng lực tiếp cận thị trường toàn cầu. Hệ thống bảo hộ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ ngày càng hoàn thiện, phù hợp với cam kết quốc tế, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo. Hệ thống tiêu chuẩn quốc gia ngày càng được tiếp cận với tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt trong năm 2020, Bộ đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ, ứng dụng, chuyển giao công nghệ… để hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ Khoa học và Công nghệ
Ảnh: Khánh Duy

Năm 2021, Bộ tiếp tục hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và triển khai thực hiện Chiến lược phát triển KH - CN và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021 - 2030; thực hiện tái cơ cấu và tổ chức triển khai các Chương trình KH - CN quốc gia đoạn 2021 - 2025 theo hướng lấy doanh nghiệp làm trung tâm, phục vụ thiết thực các mục tiêu phát triển KT - XH theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự là động lực chính của tăng trưởng kinh tế, tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ sản xuất và đời sống, đặc biệt là nghiên cứu sản xuất vắc - xin phục vụ công tác phòng, chống đại dịch Covid-19...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao và ghi nhận sự chuyển biến trong hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghệ, đã nhanh nhạy, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất như sản xuất: Vắcxin, kit thử, biện pháp phòng chống dịch Covid-19... Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung nghiên cứu, đề xuất cơ chế vượt trội, tháo những "điểm nghẽn", nhất là quan niệm "nghiên cứu khoa học mà không có rủi ro là rất khó". Ngoài ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam cũng mong muốn Bộ Khoa học và Công nghệ phải phấn đấu đi đầu trong công khai minh bạch để tạo cơ chế thúc đẩy sáng tạo trong cộng đồng những người làm nghiên cứu, trong đó tăng cường nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn.

Cũng tại Hội nghị, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Bộ Khoa học và Công nghệ vì những thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Khánh Duy