Kho bạc xử lý 99,5% chứng từ chi qua dịch vụ công trực tuyến 

Xem với cỡ chữ
Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, số lượng giao dịch chứng từ chi ngân sách nhà nước phát sinh hàng tháng trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến đạt từ 99,5% trở lên.

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến trong thời gian qua của KBNN được thực hiện tích cực và đạt kết quả tốt.

Cụ thể, đến nay, ngoài 2 thủ tục hành chính về thu ngân sách nhà nước đang sử dụng các dịch vụ thu của ngân hàng và các cổng thu của cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan, KBNN đã cung cấp 7/9 thủ tục thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và hoàn thành tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia, đạt 77,8% thủ tục (vượt 47,8% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao).

Theo thống kê, số lượng giao dịch chứng từ chi ngân sách nhà nước phát sinh hàng tháng trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến đạt từ 99,5% trở lên.

Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước Cần Thơ
Hoạt động nghiệp vụ tại Kho bạc Nhà nước Cần Thơ

Qua Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đơn vị sử dụng ngân sách có thể giao dịch với KBNN 24/7 (kể cả ngày nghỉ/ngày lễ) tại bất cứ địa điểm nào có kết nối internet. Điều này giảm thời gian đi lại và giảm chi phí hoạt động cho các đơn vị, công khai minh bạch quá trình giải quyết hồ sơ, chứng từ chi ngân sách nhà nước, góp phần hiện đại hóa công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước, là tiền đề tiến tới thực hiện quy trình kiểm soát chi điện tử của KBNN.

Trên cơ sở Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tài chính năm 2021, KBNN đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của hệ thống KBNN.

Theo đó, KBNN tiếp tục triển khai hiệu quả mô hình một cửa, một giao dịch viên; xây dựng phương áp tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; hoàn thành xây dựng và chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; xây dựng quy chế đánh giá mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN.

KBNN đang phối hợp với VNPT và Vietinbank triển khai thí điểm việc thanh toán tự động các dịch vụ điện, nước, viễn thông định kỳ theo ủy quyền của đơn vị sử dụng ngân sách.

Đồng thời, KBNN cũng triển khai nâng cấp, mở rộng Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, bổ sung 2 dịch vụ công (đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản của đơn vị giao dịch tại KBNN và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua KBNN).

T.Phong