Kho bạc Nhà nước hoàn thành vượt kế hoạch tích hợp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia 

Xem với cỡ chữ
Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa tích hợp thêm 3 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc lĩnh vực kho bạc trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Như vậy, đến nay KBNN đã hoàn thành tích hợp 7/9 dịch vụ, vượt 1 chỉ tiêu so với kế hoạch năm 2020.

Năm 2020, KBNN phải tích hợp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia 6/9 dịch vụ công trực tuyến mức 4, theo Quyết định 683/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tài chính tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

KBNN đã tích hợp 7 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia
KBNN đã tích hợp 7 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Thời gian qua, KBNN nỗ lực phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai thành công việc tích hợp nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Đến nay, KBNN đã hoàn thành 7/9 dịch vụ, vượt 1 chỉ tiêu so với kế hoạch được giao.

Cụ thể, 3 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 vừa được tích hợp thêm vào ngày 29.7 vừa qua, gồm có: (1) Dịch vụ công hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào ngân sách nhà nước, ứng với thủ tục hạch toán vốn ODA, vốn vay ưu đãi vào ngân sách nhà nước; (2) Dịch vụ công tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN, ứng với thủ tục tất toán tài khoản của đơn vị giao dịch mở tại KBNN; (3) Dịch vụ công đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại KBNN, ứng với thủ tục đăng ký sử dụng tài khoản, bổ sung tài khoản và thay đổi mẫu dấu, mẫu chữ ký của đơn vị giao dịch tại KBNN.

Trước đó, ngày 22.4.2020, KBNN đã hoàn thành tích hợp 4 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ứng với 4 thủ tục hành chính có tần suất giao dịch với khối lượng lớn trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, gồm: (1) Thủ tục kiểm soát, thanh toán chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước qua KBNN; (2) Thủ tục kiểm soát chi vốn nước ngoài qua KBNN; (3) Thủ tục kiểm soát thanh toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước; (4) Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường xuyên, chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp.

Với 4 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực KBNN trên, trung bình mỗi ngày, hệ thống dịch vụ công trực tuyến của KBNN tiếp nhận và xử lý khoảng gần 100.000 chứng từ và 50.000-60.000 hồ sơ.

Việc tích hợp và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực KBNN trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia không chỉ góp phần tăng tính minh bạch, cung cấp các thông tin liên quan về thủ tục hành chính, dữ liệu, cũng như tiến độ giải quyết xử lý hồ sơ; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ... mà còn tăng khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí cho khách hàng và các đơn vị sử dụng ngân sách…

Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, việc tích hợp thêm các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 góp phần ngăn chặn, đẩy lùi và phòng chống dịch bệnh rất hiệu quả, đồng thời đáp ứng được các chủ trương, định hướng chiến lược, các hạng mục nghiệp vụ theo cấu trúc hệ thống Chính phủ điện tử.

H.Lan