Hải Dương

Khảo sát hỗ trợ khuyến công 

Xem với cỡ chữ
Sở Công thương tỉnh Hải Dương vừa tổ chức khảo sát tại các cơ sở công nghiệp nông thôn và làng nghề tiểu thủ công nghiệp để lựa chọn các cơ sở công nghiệp nông thôn có đủ điều kiện trước khi hướng dẫn lập hồ sơ trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương năm 2021.

Các đề án khuyến công năm nay tập trung vào hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến trong lĩnh vực may công nghiệp xuất khẩu, dây chuyền sản xuất bulong, ốc vít phục vụ công nghiệp phụ trợ; dây chuyền sản xuất cơ khí; sản xuất và in bao bì; sản xuất vở học sinh; sản xuất bàn ghế trường học; sản xuất vỏ chai nhựa… ngoài ra còn có các đề án hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý môi trường; hỗ trợ thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm.

Sở Công thương mong muốn và kỳ vọng các đề án khuyến công địa phương sẽ giúp nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn hưởng lợi, tạo chuyển đổi mạnh mẽ về hình thức kinh doanh từ hộ gia đình sang cơ sở kinh doanh cá thể, doanh nghiệp, hợp tác xã; đồng thời chuyển đổi từ phương thức sản xuất truyền thống, thủ công sang tự động hóa, hiện đại hóa, giải phóng sức lao động, tăng năng suất, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm, chiếm lĩnh thị trường; mang lại hiệu quả thiết thực trong chuyển đổi cơ cấu nền kinh tế nông thôn, giúp cho công nghiệp nông thôn phát triển…

Thời gian tới, Sở Công thương tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, phòng Quản lý công nghiệp, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế thị xã. Thành phố phối hợp chặt chẽ, trực tiếp khảo sát thực tế, hướng dẫn các cơ sở công nghiệp nông thôn bám sát quy định khuyến công để xây dựng chương trình, đề án trình Hội đồng thẩm định xét duyệt đề án khuyến công của tỉnh bảo đảm đúng quy định, sát thực tế; khuyến khích, hỗ trợ kịp thời đến các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn.

Hồng Chuyến